Pastai Bwthyn Talpiog Nadoligaidd Cig Eidion CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Cynheswch yr olew mewn dysgl gaserol fawr â chaead a all wrthsefyll gwres y ffwrn. Ychwanegwch y winwns trwchus a'u coginio am 1-2 funud.
 3. Ychwanegwch y ciwbiau Cig Eidion a'u brownio. Ychwanegwch y garlleg, cnau castan, blawd, sôs coch, stoc, cwrw, siwgr, sbeis a halen a phupur. Dewch â'r cymysgedd i'r berw, rhowch gaead neu ffoil drosto a'i roi yn y ffwrn am 2 awr nes bod y cig yn frau.
 4. Rhowch y tatws wedi'u paratoi mewn sosban fawr, rhowch ddigon o ddŵr berw drostynt i'w gorchuddio a'u mudferwi'n gyflym gyda'r caead drostynt am 10-15 munud nes eu bod yn feddal.
 5. Draeniwch y tatws a'u stwnsio gydag ychydig o laeth. Cynheswch y menyn mewn sosban fach a choginiwch y winwns coch yn araf am 2-3 munud, ychwanegwch y siwgr a choginiwch y cymysgedd nes ei fod wedi'i garameleiddio a brownio.
 6. Ychwanegwch y winwns at y tatws stwnsh a'u cymysgu'n dda. Tynnwch y Cig Eidion o'r ffwrn, gwasgarwch y dail teim drosto a thaenwch y tatws stwnsh ar ei ben. Rhowch yn ôl yn y ffwrn am tua 20 munud nes bod y tatws stwnsh yn euraidd.

Recipe Information

Serves 6
Calories 450 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 900g (2 bwys) O stêc frwysio Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster,wedi'i thorri'n giwbiau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 2 Winwnsyn coch, wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 100g (4 owns)O gnau castan mewn tun
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O flawd
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O sôs coch
 • 150ml (¼ peint) O stoc cig eidion
 • 150ml (¼ peint) O gwrw
 • 5ml (1 llwy de) O siwgr brown tywyll
 • Pinsiad o bupur Jamaica (allspice)
 • Halen a phupur
 • 900g (2 bwys) O datws, wedi'u plicio a'u torri'n giwbiau bach
 • Ychydig o laeth ar gyfer y tatws stwnsh (tua 100ml)
 • 1 Winwnsyn coch, wedi'i sleisio
 • 25g (1 owns) O fenyn
 • 5ml (1 llwy de) O siwgr brown meddal
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O deim ffres, wedi'i dorri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 450 kcal
 • Egni 1892KJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 5.4g
 • Halen 1.5g
 • Haearn 5.2g
 • 5-y-dydd 0.5