Sgiwerau Nadoligaidd Cig Eidion Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 3rd June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêcs rymp Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n giwbiau mawr

Sglein 'Cacen Nadolig':

 • 90ml (6 llwy fwrdd) O jam bricyll
 • 15ml (2 lwy fwrdd) O frandi
 • 1 Oren, gyda'r croen wedi'i gratio
 • 2.5ml (½ llwy de) O sbeis cymysg

Slaw Nadoligaidd:

 • 1 Oren, gyda'r sudd wedi'i ddraenio i'w ddefnyddio
 • 1 Ffigysen, wedi'i thorri'n fân iawn
 • 3 Bricyllen sych, wedi'u torri'n fân iawn
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O resins − wedi'u mwydo mewn 15ml (1 llwy fwrdd) o Frandi − Dewis tymhorol yw hwn!
 • 2 Foronen, wedi'u plicio a'u torri'n ffyn tenau
 • 1 Winwnsyn coch, wedi'i sleisio'n denau
 • ¼ Bresychen goch, wedi'i thorri'n fân
 • 25g (1 owns) O gnau almon fflawiog
 • Sgiwerau pren, wedi'u mwydo mewn dŵr am ryw hanner awr i'w hatal rhag llosgi.

Dull

 1. Rhowch 3-4 darn o Gig Eidion Cymru ar sgiwerau metel hir neu sgiwerau pren (wedi'u mwydo mewn dŵr ymlaen llaw).
 2. Gwnewch y Sglein 'Cacen Nadolig': Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn powlen fach. Rhowch y sgiwerau o dan gril sydd wedi'i gynhesu'n boeth ymlaen llaw, am 8-10 munud. Hanner ffordd drwy'r amser coginio, brwsiwch y sglein dros y sgiwerau i gyd, ac unwaith eto cyn diwedd yr amser coginio.
 3. Gwnewch y Slaw Nadoligaidd: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a'u cymysgu'n dda. Gweinwch y sgiwerau gyda phentwr o slaw − gallwch ferwi unrhyw sglein sy'n weddill yn gyflym mewn sosban am ychydig funudau a'i weini fel 'jam' dipio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 417 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 417 kcal
 • Egni 1758KJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 2.3g
 • Halen 0.3g
 • Haearn 4.6g
 • 5-y-dydd 2

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.