Sgiwerau Nadoligaidd Cig Eidion CymruMethod

 1. Rhowch 3-4 darn o Gig Eidion Cymru ar sgiwerau metel hir neu sgiwerau pren (wedi'u mwydo mewn dŵr ymlaen llaw).
 2. Gwnewch y Sglein 'Cacen Nadolig': Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn powlen fach. Rhowch y sgiwerau o dan gril sydd wedi'i gynhesu'n boeth ymlaen llaw, am 8-10 munud. Hanner ffordd drwy'r amser coginio, brwsiwch y sglein dros y sgiwerau i gyd, ac unwaith eto cyn diwedd yr amser coginio.
 3. Gwnewch y Slaw Nadoligaidd: Rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a'u cymysgu'n dda. Gweinwch y sgiwerau gyda phentwr o slaw − gallwch ferwi unrhyw sglein sy'n weddill yn gyflym mewn sosban am ychydig funudau a'i weini fel 'jam' dipio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 417 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêcs rymp Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n giwbiau mawr

Sglein 'Cacen Nadolig':

 • 90ml (6 llwy fwrdd) O jam bricyll
 • 15ml (2 lwy fwrdd) O frandi
 • 1 Oren, gyda'r croen wedi'i gratio
 • 2.5ml (½ llwy de) O sbeis cymysg

Slaw Nadoligaidd:

 • 1 Oren, gyda'r sudd wedi'i ddraenio i'w ddefnyddio
 • 1 Ffigysen, wedi'i thorri'n fân iawn
 • 3 Bricyllen sych, wedi'u torri'n fân iawn
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O resins − wedi'u mwydo mewn 15ml (1 llwy fwrdd) o Frandi − Dewis tymhorol yw hwn!
 • 2 Foronen, wedi'u plicio a'u torri'n ffyn tenau
 • 1 Winwnsyn coch, wedi'i sleisio'n denau
 • ¼ Bresychen goch, wedi'i thorri'n fân
 • 25g (1 owns) O gnau almon fflawiog
 • Sgiwerau pren, wedi'u mwydo mewn dŵr am ryw hanner awr i'w hatal rhag llosgi.

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 417 kcal
 • Egni 1758KJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 2.3g
 • Halen 0.3g
 • Haearn 4.6g
 • 5-y-dydd 2