Pwdinau Nadolig Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 5, 190ºC, 375ºF.
 2. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr holl gynhwysion yn drylwyr ac ychwanegu halen a phupur – ychwanegwch bopeth heblaw’r cig moch.
 3. Leiniwch a irwch wyth powlen/tun pwdin bach neu duniau dariole gyda’r pancetta neu’r cig moch.
 4. Ar ôl eu leinio, rhowch y gymysgedd i mewn a’i wasgu’n ysgafn – gan adael y cig moch yn hongian dros yr ochrau.
 5. Yna, rhowch y powlenni/tuniau mewn tun rhostio mawr dwfn a rhoi dŵr berwedig yng ngwaelod y tun.
 6. Rhowch y tun yn y popty’n ofalus a phobi am 30-35 munud – nes bod y cig wedi coginio’n drylwyr a’r cig moch yn grensiog.
 7. Gweinwch gyda’r cinio Nadolig neu fel pwdinau ‘cig’ Nadolig gyda stwnsh hufennog.

Recipe Information

Serves 8
Calories 235 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) o friwgig Cig Eidion
 • Cymru heb lawer o fraster
 • 25g (1 owns) o geirch wedi’u rholio
 • 1 winwnsyn wedi’i dorri
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu’n fân
 • 2.5ml (½ llwy de) o sinamon
 • Pinsiaid o nytmeg
 • 50g (2 owns) o fricyll sych, wedi’u malu
 • 25g (1 owns) o lugaeron sych
 • 25g (1 owns) o gnau almon fflawiog,wedi’u tostio
 • Halen a phupur
 • 8-16 sleisen denau o pancetta neu gig moch brith wedi’i fygu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 235 kcal
 • Egni 978KJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 4.4g
 • Halen 1.9g
 • Haearn 2.4g
 • 5-y-dydd 0