Talpiau Pwmpen Briwgig Chilli Cig Eidion CymruMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Rhowch y talpiau pwmpen ar dun pobi a thaenwch yr olew drostynt. Rhowch nhw mewn ffwrn wedi'i thwymo'n barod a choginiwch am 25-30 munud nes bod cnawd y bwmpen yn feddal.
 3. Rhowch y briwgig eidion mewn sosban oer, codwch y gwres a ffriwch yn sych nes bod y cig wedi brownio.
 4. Ychwanegwch y nionyn, y garlleg a'r chilli a choginiwch am 1-2 munud.
 5. Ychwanegwch y powdwr chilli, y gorbwmpen, y saws chilli melys a'r tun tomatos, dewch â nhw i'r berw a mudferwch am 20 munud.
 6. Rhowch y talpiau mewn dysglau a rhowch lwyaid fawr o'r briwgig eidion ar bob un Delfrydol ar gyfer noson tân gwyllt neu Galan Gaeaf (gallwch eu coginio ymlaen llaw a'u hail-dwymo fel bo angen!)

Recipe Information

Serves 4
Calories 213 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) Briwgig eidion Cymru isel mewn braster
 • 1 Pwmpen fechan neu sgwash, heb yr hadau ac wedi'i thorri'n dalpiau
 • Olew'r olewydd
 • 1 Nionyn, wedi'i dorri'n fras
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 1 Chilli coch, heb yr hadau ac wedi'i dorri'n fân
 • 5ml (1 llwy de) Powdwr chilli
 • 1 Corbwmpen (courgette), wedi'i thafellu'n denau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Saws chilli melys
 • 400g tua Tun tomatos wedi'u torri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 213 kcal
 • Egni 895kj
 • Braster 8.4g
 • Braster Dirlawn 2.4 g
 • Halen 0.34g
 • Haearn 4.28mg
 • 5-y-dydd 2