Cyri Cig Eidion Cymru, Ffacbys ac YsbigoglysMethod

 1. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr, ychwanegwch y ciwbiau o gig a'u brownio ar bob ochr. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg a'u coginio'n ysgafn. Ychwanegwch y powdwr cyri a'i droi drwy'r cyfan er mwyn gorchuddio'r holl gynhwysion.
 2. Ychwanegwch y tomatos, y piwrî, y stoc a'r ffacbys. Cymysgwch bopeth yn dda a'i ferwi, yna gostyngwch y gwres a'i fudferwi am tua 2-2½ awr nes bydd y cig yn frau.
 3. Tatws stwnsh sbeislyd: Cynheswch y tatws stwnsh yn y meicrodon am 2 funud – Ychwanegwch y coriander, y tomato a'r winwnsyn a'u cyfuno'n ysgafn.
 4. Tynnwch y cyri o'r ffwrn, ychwanegwch yr ysbigoglys a throwch bopeth yn dda. Gweinwch y cyri gyda'r tatws stwnsh sbeislyd a detholiad o siytnis.

Recipe Information

Serves 4
Calories 441 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêc brwysio neu balfais Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n giwbiau maint canolig
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew llysiau
 • 1 Winwnsyn, wedi'i blicio a'i dorri'n ddarnau
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u plicio a'u malu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O bowdwr cyri canolig
 • 400g (neu faint tebyg) O domatos tun wedi'u torri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O biwrî tomato
 • 300ml (½ pt) O stoc cig eidion
 • 400g (neu faint tebyg) O ffacbys tun
 • 2 Lond llaw fawr o ysbigoglys

Tatws stwnsh Bombay:

 • 500g O datws stwnsh (defnyddiwch becyn parod o'r siop)
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O goriander ffres, wedi'i dorri'n fras
 • Tomato, wedi'i ddeisio'n fras
 • ½ Winwnsyn coch bach, wedi'i ddeisio'n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 441 kcal
 • Egni 1854KJ
 • Braster 17g
 • Braster Dirlawn 3.8g
 • Halen 1.6g
 • Haearn 8.7g
 • 5-y-dydd 3