Cacennau Cig Eidion Cymru gyda relish pwmpen a sinsir sbeislydMethod

 1. Rhowch y tatws melys mewn sosban o ddwˆ r berw a’u coginio nes eu bod yn feddal – tua 10 munud fel arfer – yna draeniwch a’u gadael i oeri.
 2. Sych-ffrïwch y briwgig mewn padell nes ei fod yn frown a briwsionllyd, a’i adael i oeri ychydig.
 3. Ychwanegwch y briwgig at y tatws melys, y shibwnsyn, yr halen a phupur, a’u cymysgu’n dda.
 4. Cymrwch lond dwrn o’r gymysgedd, gwnewch gacennau fflat, taenu blawd drostynt, a’u gadael i oeri yn yr oergell.
 5. Taflwch holl gynhwysion y relish mewn sosban fach, rhowch gaead arni, a’u gadael i fudferwi am 10 munud.
 6. Yna, twymwch ychydig o olew mewn padell ffrïo fawr wrthlud a ffrïo’r cacennau blasus am ryw 3-4 munud bob ochr nes eu bod yn frown euraid.
 7. Gweinwch gyda’r relish sbeislyd a llysiau gwyrdd tymhorol. Mwynhewch.

Recipe Information

Serves 6
Calories 288 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8oz) o friwgig Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 3 tysen felys, wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau (tua 300g o bwysau parod)
 • 4 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n denau
 • Pupur a halen
 • Blawd
 • Olew

Relish pwmpen a sinsir sbeislyd:

 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu’n fân
 • 450g (1 pwys) o bwmpen, wedi’i blicio a’i dorri’n ddarnau bach
 • 2.5cm (1") o wreiddsinsir, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
 • 30g (2 lwy fwrdd) o siwgr brown meddal

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 288 kcal
 • Egni 1212KJ
 • Braster 9g
 • Braster Dirlawn 2.4
 • Halen 0.7
 • Haearn 4g
 • 5-y-dydd 1