Brisged Cig Eidion Cymru wedi’i goginio’n araf mewn colaMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch yr olew mewn potyn sy’n addas i’r popty. Rhowch y cig ynddo a’i frownio ar bob ochr. Ychwanegwch y tsili, pupur a halen a’r cola. Ar ôl iddo ferwi, rhowch gaead arno a’i roi yn y popty am ryw 2 awr.
 3. Ewch yn ôl i ymlacio’n braf yn yr ardd am ddwyawr.
 4. Tynnwch y cig o’r sudd a’i orchuddio â ffoil. Gadewch am 10 munud cyn torri’r cig.
 5. Codwch unrhyw saim o’r sudd coginio, a’i waredu.
 6. Rhowch y sudd coginio sy’n weddill mewn sosban fach, a’i ferwi. Tywalltwch y sudd dros y cig, a gweini’r cyfan gyda salad tatws newydd cynnes wedi’u cymysgu â darnau o tsilis coch a rhagor o ddail yr haf.

Recipe Information

Serves 6
Calories 371 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1.35kg (3lb) o frisged Cig Eidion Cymru
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 tsili coch, heb yr hadau, wedi’i dorri’n ei hanner
 • Pupur a halen
 • 600ml (1peint) o gola (nid deiet)

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 371 kcal
 • Egni 1558
 • Braster 20g
 • Braster Dirlawn 1g
 • Halen 0g
 • Haearn 1g
 • 5-y-dydd 0