Bolognese Cig Eidion Cymru mewn Tatws Trwy'u CrwynMethod

 1. Cynheswch eich ffwrn i Nwy 6/200°C.
 2. Golchwch y tatws a'u pricio gyda fforc, rhowch nhw ar dun pobi a'u coginio yn y ffwrn nes eu bod wedi pobi - dylent fod yn feddal y tu mewn gyda chrwyn crensiog (tua 60-80 munud).
 3. Rhowch y briwgig mewn sosban sydd ddim yn glynu neu wok a ffriwch yn sych am 6 munud, nes ei fod yn frown.
 4. Ychwanegwch y winwns a'r garlleg a choginiwch am rai munudau eto.
 5. Ychwanegwch y tomatos, purée neu sôs coch, isgell, perlysiau a'r pupur.
 6. Coginiwch yn araf dros wres isel am 15 munud.
 7. Oerwch nhw ychydig, torrwch tatws mewn hanner a gan ddefnyddio llwy, rhowch y tu mewn meddal mewn dysgl fawr. Falle byddwch angen maneg ffwrn i ddal y daten.
 8. Stwnsiwch y tatws, ychwanegwch y menyn a'r pupur du. Rhowch lwyaid o'r cymysgedd bolognaise ym mhob croen taten, cymysgwch y gweddill gyda'r cymysgedd tatws a'i roi'n ôl yn y crwyn. Rhowch nhw ar y tun pobi ac ysgeintiwch y caws wedi gratio ar ben y tatws.
 9. Rhowch nhw nôl yn y ffwrn am 10-15 munud nes eu bod yn edrych yn grensiog ac yn lliw aur.
 10. Gallech ei weini saws bolognaise sydd ar ol gyda spaghetti fel spaghetti bolognese neu oeri'r cymysgedd ychydig i wneud pizzas bach neu datws drwy'u crwyn bolognese.

Recipe Information

Serves 4
Calories 496 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig cig eidion Cymru
 • 2 ewin garlleg, wedi eu pilio a'u malu'n fân
 • 1 winwnsyn, wedi ei bilio a'i dorri'n ddarnau mân
 • 400g tun tomatos wedi eu torri
 • 15ml (1 llwy fwrdd) purée tomato neu 30ml (2 lwy fwrdd) sôs coch
 • 150ml (1/4pt) isgell (stock) eidion neu lysiau
 • 5ml (1 llwy de) perlysiau cymysg
 • Pinsiad o bupur du
 • 4 taten fawr, tua 250g yr un
 • 50g menyn
 • Pinsiad o bupur du
 • 120g caws wedi gratio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 496 kcal
 • Egni 2079kj
 • Braster 23.9 g
 • Braster Dirlawn 14.0g
 • Halen 1.25g
 • Haearn 3.21mg
 • 5-y-dydd