Cig eidion, betys a ffeta wedi eu tro-ffrioMethod

 1. Mewn padell ffrio fawr twymwch yr olew a choginiwch y stêc ffolen eidion goch am 3-4 munud. Ychwanegwch y winwns, betys, moron a'r bresych (bydd y betys yn rhoi gwawr goch i'r saig).
 2. Ychwanegwch y sudd oren a choginiwch am 2-3 munud arall.
 3. Tynnwch o'r gwres a throwch y caws Feta drwyddo. Ysgeintiwch gyda pharsli ffres, ac arllwyswch ychydig o finegr balsamig drosto. Gweinwch gyda reis wedi berwi a bara pitta wedi ei grasu.
 4. (Os nad oes betys ffres ar gael defnyddiwch 1 pupur coch, heb yr hadau ac wedi ei dafellu'n denau. Bydd hyn yn newid y rysait ond mae'n amrywiad da).

Recipe Information

Serves 2
Calories 325 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8oz) stêc ffolen eidion goch, wedi ei thafellu
 • 5ml (1 llwy de) olew
 • 1 winwnsyn coch, wedi ei blicio a'I dafellu'n denau
 • 2 fetysen ffres, wedi eu plicio a'u torri'n goesynnau tenau
 • 2 foronen, wedi eu plicio a'u torri'n goesynnau tenau
 • ¼ bresychen Savoy, wedi ei thorri'n fân
 • 60ml (4 llwy fwrdd) sudd oren
 • 50g (2oz) caws Feta, wedi ei dorri'n fân
 • 15ml (1 llwy ffwrdd) parsli ffres, wedi ei dorri'n fân
 • Finegr Balsamig

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 325 kcal
 • Egni 1363kj
 • Braster 12.0g
 • Braster Dirlawn 5.7 g
 • Halen 1.26g
 • Haearn 4.34mg
 • 5-y-dydd 2