Byrgyrs Godidog Cig Eidion Cymru, Bacwn a ChawsMethod

 1. Rhowch y briwgig Cig Eidion Cymru, saws Caerwrangon, mwstard, garlleg a'r halen a phupur mewn powlen fawr.
 2. Cymysgwch y cyfan yn dda. Rhannwch y gymysgedd yn bedwar a'u siapio'n fyrgyrs. Rhowch orchudd drostynt a'u rhoi yn yr oergell i oeri ychydig cyn eu coginio.
 3. Gwnewch y colslo: Rhowch y llysiau mewn powlen fawr a'u cymysgu'n dda. Mewn powlen fach cymysgwch y mwstard, mayonnaise, olew olewydd a chroen a sudd y leim. Rhowch y dresin dros y llysiau a'u troi i'w gorchuddio'n ysgafn.
 4. Rhowch y byrgyrs o dan y gril wedi'i gynhesu ymlaen llaw a'u coginio am tua 12 munud nes eu bod yn euraidd ac wedi'u coginio drwyddynt − cofiwch eu troi o bryd i'w gilydd.
 5. Ychwanegwch y bacwn at y badell grilio yn ystod y 2-3 munud olaf − coginiwch un ochr o'r bacwn a'i roi ar ben y byrgyrs. Rhowch sleisiau o gaws ar ben y byrgyrs a'i doddi at eich dant.

Recipe Information

Serves 4
Calories 778 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O friwgig Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O saws Caerwrangon
 • 10ml (2 lwy de) O fwstard Seisnig
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
 • Halen a phupur
 • 4 Sleisen o facwn cefn wedi'i giwrio’n sych heb lawer o fraster
 • 100g (4 owns) O gaws cheddar wedi'i dorri'n bedair sleisen dew

Colslo'r Gwanwyn:

 • ½ Letysen fach siâp calon, wedi'i thorri'n fân
 • 2 Shibwnsyn, wedi'u sleisio
 • 50g (2 owns) O bys siwgr snap, wedi'u sleisio
 • 1 Foronen, wedi'i phlicio a'i thorri'n ‘rhubanau’ â phliciwr tatws
 • 1 Corbwmpen, wedi'i thorri'n ‘rhubanau’ â phliciwr tatws
 • 2.5ml (½ llwy de) O fwstard Seisnig
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fayonnaise
 • 15ml (1 llwy fwrdd)O olew olewydd
 • 1 Leim, y croen wedi'i ratio a'i ddefnyddio a sudd hanner y leim

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 778 kcal
 • Egni 1092KJ
 • Braster 43g
 • Braster Dirlawn 13.9g
 • Halen 5.1g
 • Haearn 2.9g
 • 5-y-dydd 1