Cig Eidion Cymru, llysiau a tsili mwg wedi’u tro-ffrio

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 3rd June 2015

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O stêc rymp Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi'i thorri'n stribedi tenau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i blicio a'i falu
 • 5-10ml (1-2 lwy de) Pâst tsili mwg chipotle
 • 50g (2 owns) O bys siwgr snap, wedi'u sleisio
 • 100g (4 owns) O ysgewyll Brwsel, wedi'u blansio a'u sleisio
 • 50g (2 owns) O bys wedi'u rhewi
 • Tua 250g Pecyn o reis gwyllt grawn hir wedi'i goginio ymlaen llaw

Dull

 1. Cynheswch yr olew mewn wok neu badell ffrïo fawr, ychwanegwch y garlleg a'r stripiau o gig. Browniwch y cig ar wres uchel, dylai hyn gymryd tua 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch y pâst tsili a chymysgu'r cyfan yn dda am 1-2 funud. I orffen, ychwanegwch y pys siwgr snap, yr ysgewyll Brwsel, y pys a'r reis.
 3. Gweinwch gyda shibwns.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 297 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 297 kcal
 • Egni 1248
 • Braster 10g
 • Braster Dirlawn 2.7g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 4g
 • 5-y-dydd 0.5

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.