Cobler Cig Eidion Cymru a phwmpenMethod

 1. Twymwch y popty i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch ychydig o olew mewn pot caserol addas i’r popty, ychwanegwch y cig eidion, y winwns a’r garlleg a’u coginio nes eu bod yn frown.
 3. Yna rhowch yr holl gynhwysion yn y potyn – popeth heblaw cynhwysion y cobler wrth gwrs. Trowch yn dda, rhoi caead ar y pot a’i adael yn y popty am ryw 1½ awr.
 4. Nawr, rhaid paratoi’r cobler. Rhowch y blawd, halen, margarîn a’r hadau winwns mewn powlen a rhwbiwch y margarîn yn y blawd nes ei fod yn edrych fel briwsion bara.
 5. Dyma’r darn gorau. Rhowch y toes ar fwrdd o flawd a’i wasgu gyda’ch llaw nes ei fod tua 2 fodfedd o drwch – yna torrwch yn 8 darn siâp triongl.
 6. Tynnwch y cig eidion o’r popty – gallwch wneud y grefi’n fwy trwchus nawr hefyd, trwy ychwanegu 1 llwy de o ronynnau grefi. Trowch dymheredd y popty i fyny i Nwy 6, 200ºC, 400ºF a rhowch y trionglau cobler ar ben y cig eidion. Rhowch y cyfan yn ôl yn y popty, heb y caead, am 15-20 munud nes bod y cobleri wedi brownio a chodi.
 7. Gweinwch gyda thatws stwnsh hufennog a llysiau tymhorol. Hyfryd.

Recipe Information

Serves 4
Calories 515 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) o giwbiau Cig Eidion Cymru wedi’i frwysio (stecen wedi’i brwysio, e.e. palfais, sbawd neu goes)
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew llysiau
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 1 ewin garlleg, wedi’i wasgu’n fân
 • 150ml (¼ peint) o seidr
 • 300ml (½ peint) o stoc cig eidion
 • 225g (8 oz) o bwmpen neu gneuen menyn, wedi’i phlicio a’i thorri’n fras heb yr hadau
 • 5g (1 llwy de) o ronynnau grefi –dewisol

Cobler:

 • 225g (8oz) o flawd codi
 • Pinsiad o halen
 • 50g (2oz) o fargarîn
 • 5g (1 llwy de) o hadau winwns duon
 • Tua 100ml o laeth

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 515 kcal
 • Egni 2162KJ
 • Braster 21g
 • Braster Dirlawn 5.1g
 • Halen 2g
 • Haearn 4.8g
 • 5-y-dydd 1