Pastai Cig Eidion Cymru a llysiau'r wladMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4-5, 180°C, 350°F.
 2. Twymwch yr olew mewn sosban a browniwch y ciwbiau cig eidion gyda'r winwnsyn a'r garlleg am 4-5 munud.
 3. Ychwanegwch y cynhwysion eraill i gyd heblaw'r crwst a dewch â'r cyfan i'r berw. Rhowch y cymysgedd mewn dysgl darten fawr sy'n dal gwres.
 4. Rholiwch y crwst pwff yn ddigon mawr i orchuddio'r ddysgl darten.
 5. Gwlychwch ymyl y ddysgl gydag ychydig o ddŵr a rhowch y crwst ar ben y cymysgedd cig, tociwch unrhyw grwst sydd dros ben a gwasgwch yr ochrau'n ysgafn i'w selio. Brwsiwch gyda'r wy wedi'i guro a'r llaeth a rhowch y ddysgl mewn ffwrn wedi'i thwymo'n barod am tua 1½-2 awr, gorchuddiwch â ffoil pan fo'r crwst wedi codi ac yn euraid, fel nad yw'n llosgi.
 6. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd wedi eu stemio a mwy o grefi os dymunwch.

Recipe Information

Serves 4
Calories 797 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) ciwbiau brwysio cig eidion Cymru coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew
 • 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n dalpiau
 • 2 ewin garlleg, wedi eu gwasgu
 • 2 sbrigyn teim ffres
 • 2 sbrigyn rhosmari ffres
 • 8 moronen fach, wedi eu sgwrio a'u gadael yn gyfan
 • 2 banasen, wedi eu pilio a'u torri'n dalpiau
 • 225g (8oz) squash neu daten felys, wedi ei philio, yr hadau wedi eu tynnu a'i thorri'n giwbiau
 • 50g (2oz) haidd gwyn
 • 300ml (½pt) isgell eidion
 • 15ml (1 llwy fwrdd) gronynnau grefi
 • Halen a phupur
 • 500g crwst pwff
 • Wy wedi'i guro a llaeth

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 797 kcal
 • Egni 3338kj
 • Braster 41.4g
 • Braster Dirlawn 16.9g
 • Halen 3.18g
 • Haearn 5.78mg
 • 5-y-dydd 1