Y byrger iach Cig Eidion Cymru PGI gorau erioed

Rhannwch y dudalen hon

Friday 9th November 2018

Bydd Angen

Ar gyfer y ‘rôl’ tatws melys

400g o datws melys, wedi’u gratio’n fân

2 ŵy canolig eu maint

50g o flawd gwenith cyflawn

2 llwy de o deim sych

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

Y Byrger

500g o Gig Eidion Cymru PGI heb ormod o fraster

1 llwy bwdin o fwstard grawn cyflawn

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

1 afocado wedi’i falu, gyda halen a phupur

1 llond llaw o sbigoglys

4 llwy fwrdd o gatwad winwns wedi’u carameleiddio

Creision bresych deiliog

Bresych deiliog (cêl), wedi’i olchi a’i dorri’n ddarnau, a thynnu’r coesynnau

1 llwy fwrdd o halen garlleg

1 llwy de o baprica

1 llwy de o siwgr brown

1 llwy fwrdd o olew

Dull

Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y tatws melys (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu fawr, a rhannu’r cyfan yn 8 pati. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a ffrio’r patis am 3 munud ar bob ochr (neu tan y byddan nhw’n frown).

Cymysgwch gynhwysion y byrgers Cig Eidion Cymru (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu, gan rannu’r cymysgedd yn 4 i greu siapiau byrgers mawr. Rhowch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a choginio’r byrgers Cig Eidion Cymru am 4-5 munud ar bob ochr, tan y byddan nhw wedi coginio drwyddo.

Gosodwch y sbigoglys, yr afocado, y byrger Cig Eidion Cymru a’r winwns wedi’u carameleiddio ar bati tatws melys, a rhoi’r ail bati tatws melys ar y top.

Yn y cyfamser, cymysgwch y bresych deiliog a’r holl gynhwysion eraill mewn powlen, cyn eu gwasgaru mewn tun pobi a’u rhoi mewn ffwrn sy’n boeth yn barod ar wres o 200C/Nwy 5 am tua 3 munud (tan y byddan nhw’n grimp). Gweinwch nhw gyda’r byrger Cig Eidion Cymru.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.