Y byrger iach Cig Eidion Cymru PGI gorau erioedMethod

Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y tatws melys (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu fawr, a rhannu’r cyfan yn 8 pati. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a ffrio’r patis am 3 munud ar bob ochr (neu tan y byddan nhw’n frown).

Cymysgwch gynhwysion y byrgers Cig Eidion Cymru (ar wahân i’r olew) mewn powlen gymysgu, gan rannu’r cymysgedd yn 4 i greu siapiau byrgers mawr. Rhowch yr olew mewn padell ffrio nad yw’n glynu, a choginio’r byrgers Cig Eidion Cymru am 4-5 munud ar bob ochr, tan y byddan nhw wedi coginio drwyddo.

Gosodwch y sbigoglys, yr afocado, y byrger Cig Eidion Cymru a’r winwns wedi’u carameleiddio ar bati tatws melys, a rhoi’r ail bati tatws melys ar y top.

Yn y cyfamser, cymysgwch y bresych deiliog a’r holl gynhwysion eraill mewn powlen, cyn eu gwasgaru mewn tun pobi a’u rhoi mewn ffwrn sy’n boeth yn barod ar wres o 200C/Nwy 5 am tua 3 munud (tan y byddan nhw’n grimp). Gweinwch nhw gyda’r byrger Cig Eidion Cymru.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Ar gyfer y ‘rôl’ tatws melys

400g o datws melys, wedi’u gratio’n fân

2 ŵy canolig eu maint

50g o flawd gwenith cyflawn

2 llwy de o deim sych

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

Y Byrger

500g o Gig Eidion Cymru PGI heb ormod o fraster

1 llwy bwdin o fwstard grawn cyflawn

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

1 afocado wedi’i falu, gyda halen a phupur

1 llond llaw o sbigoglys

4 llwy fwrdd o gatwad winwns wedi’u carameleiddio

Creision bresych deiliog

Bresych deiliog (cêl), wedi’i olchi a’i dorri’n ddarnau, a thynnu’r coesynnau

1 llwy fwrdd o halen garlleg

1 llwy de o baprica

1 llwy de o siwgr brown

1 llwy fwrdd o olew


Gwybodaeth am faeth