Stiw Cig Eidion Cymru Traddodiadol gyda Sialots a Pherlysiau a Thwmplenni Marchruddygl a PhersliMethod

 1. Twymwych y popty i farc nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Twymwch yr olew mewn dysgl fawr neu ddysgl gaserol sy'n mynd i'r ffwrn. Ychwanegwch y ciwbiau eidion a browniwch bob ochr.
 3. Ychwanegwch y sialóts a'r garlleg a pharhewch i goginio am 1-2 munud. Ychwanegwch y cynhwysion eraill i gyd a dewch â nhw i'r berw, gorchuddiwch â chaead neu ffoil.
 4. Coginiwch mewn ffwrn am 1½ awr.
 5. Cymysgwch y blawd, y siwed a'r persli mewn dysgl.
 6. Ychwanegwch y saws marchruddygl ac ychydig lwyeidiau o ddŵr oer a chymysgwch gyda'i gilydd â llwy.
 7. Gan ddefnyddio'ch dwylo gwasgwch y cymysgedd gyda'i gilydd i ffurfio pelen.
 8. Torrwch ddarnau bach o'r toes i ffwrdd a'u rholio yn eich dwylo i ffurfio pelen fach / twmplen (dylai'r cymysgedd wneud tua 10-12 twmplen fach) Tynnwch y stiw o'r ffwrn ar ôl 1½ awr, tynnwch y caead a gollyngwch y twmplenni i mewn i'r stiw.
 9. Rhowch y stiw yn ôl yn y ffwrn am 30 munud arall nes bod y twmplenni yn ysgafn ac yn euraidd eu lliw.
 10. Gweinwch mewn dysglau gyda'r twmplenni a llysiau gwyrdd tymhorol wedi'u stemio.

Recipe Information

Serves 6
Calories 299 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 lb) Ciwbiau brwysio/brywsio eidion Cymru coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) Olew
 • 6 Sialotsyn, wedi eu pilio a' u haneru
 • 2 Ewin garlleg, wedi eu gwasgu
 • 1 Genhinen, wedi ei thorri'n fras
 • 2 Goesyn seleri, wedi eu torri'n dalpiau
 • 2 Foronen, wedi eu pilio a'u torri'n dalpiau
 • 2 Erfinen, wedi eu pilio a'u torri'n dalpiau
 • Sbrigau o bersli, saets, rhosmari a theim ffres
 • 300ml (½ pt) Isgell eidion
 • 300ml (½ pt) Cwrw
 • 100g (4 owns) Blawd codi
 • 50g (2 owns) Siwed
 • 45ml (3 llwy fwrdd) Persli ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 30ml (2 lwy fwrdd) Saws marchruddygl
 • Dŵr oer ar gyfer cymysgu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 299 kcal
 • Egni 1253kj
 • Braster 14.6 g
 • Braster Dirlawn 6.4 g
 • Halen 0.91g
 • Haearn 2.28mg
 • 5-y-dydd