Tortilla Cig Oen Cymru wedi ei rwygo

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 3 awr 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 1.025kg darn ysgwydd Cig Oen Cymru PGI gyda hanner asgwrn neu heb asgwrn
 • 1 winwnsyn, wedi ei blicio a’i dorri’n fras
 • 4 ewin garlleg, wedi eu plicio a’u torri’n fras
 • Sudd 1 lemon
 • 2 lwy fwrdd olew hadau rêp
 • 1 llwy de lawn yr un o ffenigrig mâl, paprica mâl, cwmin mâl a sinamon mâl
 • 12 grawn pupur du
 • Halen môr

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2644 KJ
 • Calorïau: 636 kcals
 • Braster: 44.7 g
 • Sy’n dirlenwi: 18.6 g
 • Halen: 0.37 g
 • Protein: 52.1 g
 • Ffeibr: 2.5 g
 • Carbohydradau: 5 g
 • Sy’n siwgro: 2.5 g

Dull

 1. Rhagdwymo’r popty i 170°C / 150°C Ffan / Nwy 3.
 2. Trosglwyddo’r winwnsyn a’r garlleg i brosesydd bwyd neu flendiwr ‘bwled’. Ychwanegu’r sudd lemon, olew, sbeisys, grawn pupur ac ychydig o halen. Ei gymysgu nes ei fod yn bast.
 3. Rhoi’r darn cig oen mewn llestr rhostio neu goginiwr araf. Gyda chyllell finiog, torri ambell slaes i mewn i’r cig a rhwbio’r past dros y cig i gyd.
 4. Arllwys ychydig o ddŵr i waelod y llestr rhostio neu goginiwr araf. Gorchuddio’r llestr rhostio gyda ffoil a rhostio am 3 awr 30 munud, neu orchuddio’r coginiwr araf a choginio’n isel am 6 awr, neu’n uchel am 3 awr.
 5. Ei dynnu o’r popty neu’r coginiwr araf a’i adael i oeri fymryn cyn rhwygo’r cig oen gyda dwy fforc. Ei weini ar unwaith.

Cyngor: mae’n hyfryd ar tortilla neu fara croyw gyda hummus, salad, iogwrt Groegaidd a hadau pomgranad

Share This