Pasta Cig Eidion Cymru Tri ChawsMethod

 1. Coginiwch y sbageti yn ôl cyfarwyddiadau'r paced a'i gadw'n gynnes.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y garlleg a'r stribedi o gig eidion a'u coginio nes bod y cig yn frown ac wedi'i goginio drwyddo ond yn dal yn suddlon. Ychwanegwch y mwstard, teim, madarch, asbaragws a'u coginio am funud neu ddwy.
 3. Ychwanegwch y caws ricota a chymysgwch y cyfan yn dda.
 4. Tynnwch y badell o'r gwres ac ychwanegwch y caws glas.
 5. Rhowch y sbageti mewn powlenni pasta ac ychwanegwch y stribedi cig eidion.
 6. Gweinwch yn syth gyda chaws parmesan a chenni syfi ffres.

Recipe Information

Serves 2
Calories 678 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O stêcs rymp tenau Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n stribedi
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 5ml (1 llwy fwrdd) O fwstard Dijon
 • 2 Sbrigyn o deim ffres, defnyddio’r dail
 • 100g (4 owns) O fadarch wedi'u sleisio'n dew
 • 100g (4 owns) O goesynnau asbaragws, wedi'u torri'n ddarnau hir neu ffa gwyrdd wedi'u blansio
 • 100g (4 owns) O gaws ricota
 • 50g (2 owns) O gaws glas meddal e.e. Dolcelatte − wedi'i dorri'n giwbiau bach
 • 25g (1 owns) O gaws parmesan, wedi'igratio
 • Cennin syfi ffres, wedi'u torri − i weini
 • Sbageti i weini

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 678 kcal
 • Egni 2844
 • Braster 31g
 • Braster Dirlawn 13.8g
 • Halen 1.6g
 • Haearn 5.2g
 • 5-y-dydd 1