Pasta Cig Eidion Cymru Tri Chaws

Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 3rd June 2015

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O stêcs rymp tenau Cig Eidion Cymru, wedi'u torri'n stribedi
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 1 Ewin garlleg, wedi'i falu
 • 5ml (1 llwy fwrdd) O fwstard Dijon
 • 2 Sbrigyn o deim ffres, defnyddio’r dail
 • 100g (4 owns) O fadarch wedi'u sleisio'n dew
 • 100g (4 owns) O goesynnau asbaragws, wedi'u torri'n ddarnau hir neu ffa gwyrdd wedi'u blansio
 • 100g (4 owns) O gaws ricota
 • 50g (2 owns) O gaws glas meddal e.e. Dolcelatte − wedi'i dorri'n giwbiau bach
 • 25g (1 owns) O gaws parmesan, wedi'igratio
 • Cennin syfi ffres, wedi'u torri − i weini
 • Sbageti i weini

Dull

 1. Coginiwch y sbageti yn ôl cyfarwyddiadau'r paced a'i gadw'n gynnes.
 2. Cynheswch yr olew mewn padell fawr, ychwanegwch y garlleg a'r stribedi o gig eidion a'u coginio nes bod y cig yn frown ac wedi'i goginio drwyddo ond yn dal yn suddlon. Ychwanegwch y mwstard, teim, madarch, asbaragws a'u coginio am funud neu ddwy.
 3. Ychwanegwch y caws ricota a chymysgwch y cyfan yn dda.
 4. Tynnwch y badell o'r gwres ac ychwanegwch y caws glas.
 5. Rhowch y sbageti mewn powlenni pasta ac ychwanegwch y stribedi cig eidion.
 6. Gweinwch yn syth gyda chaws parmesan a chenni syfi ffres.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 2
Calorïau 678 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 678 kcal
 • Egni 2844
 • Braster 31g
 • Braster Dirlawn 13.8g
 • Halen 1.6g
 • Haearn 5.2g
 • 5-y-dydd 1

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.