Cig eidion math thaiMethod

 1. Rhowch y tsili, lemonwellt, croen leim, halen, siwgr, saws pysgod a sinsir mewn pestl a mortar, a’u malu gyda’i gilydd – neu torrwch nhw’n fân gyda’i gilydd.
 2. Cynheswch yr olew mewn woc neu badell ffrio fawr ac ychwanegwch y shibwnsyn a’r stribedi cig eidion. Ffriwch am 2-4 munud hyd nes bod y cig wedi’i frownio ar bob ochr.
 3. Ychwanegwch y gymysgedd tsili a chymysgwch y cyfan yn dda. Ychwanegwch y ‘llysiau gwyrdd’ a gadewch iddynt wywo ychydig. Ychwanegwch y llaeth cnau coco i gael saws hufennog neu gadewch y llaeth allan os nad ydych am gael saws o’r fath. Ychwanegwch ychydig o sudd leim a gweinwch.
 4. Gweinwch gyda chraceri corgimwch neu reis wedi’i stemio.

Recipe Information

Serves 4
Calories 208 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) o stecen ffolen cig eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi’i dorri’n stribedi tenau
 • 1 tsili coch, heb hadau ac wedi’i dorri’n fân
 • 1 darn o lemonwellt, wedi’i dorri’n fân
 • Croen 1 leim
 • Sudd ½ leim
 • Halen
 • Pinsiad o siwgr
 • 5ml (1 llwy de) o saws pysgod
 • Darn 1” (2.5cm) o wreiddyn sinsir, wedi’i bilio a’i dorri’n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 shibwnsyn, wedi’i sleisio’n denau
 • Llysiau gwyrdd tymhorol bach, ee, bresychen gwanwyn, calvo, brocoli coesau tenau, ac ati
 • 25-30ml (5-6 llwy fwrdd) o laethcnau coco (Dewisol)

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 208 kcal
 • Egni 873kJ
 • Braster 8g
 • Braster Dirlawn 2.4g
 • Halen 0.8g
 • Haearn 4.2g
 • 5-y-dydd 1.5