Byrgyrs Pry Cop PryfociydMethod

 1. Rhowch y cynhwysion uchod i gyd mewn powlen fawr a chymysgwch nhw'n dda gyda'ch dwylo, gan wneud yn siŵr bod y llysiau wedi eu cymysgu yn y cig
 2. Rhannwch y cymysgedd yn 6 a'u ffurfio'n byrgyrs.
 3. Coginiwch nhw o dan y gril neu ar dun pobi mewn ffwrn boeth neu badell ffrio, gan eu troi nhw unwaith, nes eu bod yn frown ac yn grasboeth yn y canol, tua 10 - 15 munud.
 4. Sut mae gwneud pry cop - I wneud y coesau defnyddiwch stribedi tenau o bupur, moron neu giwcymbyr a'u gwthio i mewn i'r byrgyr wedi coginio, gallwch ddefnyddio darnau o bupur neu domatos ac olifau i'r ceg a'r llygaid.
 5. Sut mae gwneud dip Bricyll a Cyrri Hufennog - Mewn dysgl fach cymysgwch yr iogwrt gyda'r powdwr cyrri, yna ychwanegwch y bricyll a'r siytni mango. Gorchuddiwch y ddysgl a'i chadw yn y rhewgell.

Recipe Information

Serves 6
Calories 142 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig cig eidion Cymru coch
 • 1 winwnsyn bach, wedi ei dorri'n ddarnau mân
 • 5ml (1 llwy de) perlysiau cymysg sych neu gallwch ddefnyddio dyrnaid o berlysiau ffres wedi eu malu Pinsiad o bupur du
 • ½ pupur coch, wedi ei dorri'n ddarnau bach iawn
 • 30ml (2 lwy fwrdd) sôs coch neu sôs brown
 • 1 potyn bach o iogwrt plaen
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o siytni mango
 • 5 ml (1 llwy de) powdwr cyrri ysgafn
 • 4 bricyllen (apricot) sych wedi eu torri'n ddarnau mân.

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 142 kcal
 • Egni 598kj
 • Braster 3.6g
 • Braster Dirlawn 1.5g
 • Halen 0.55g
 • Haearn 2.79mg
 • 5-y-dydd