Tagine Cig Oen Cymru sbeislyd Sabrina Ghayour gydag eirin, bricyll a chnau almon

 • Amser paratoi 15 mun
 • Amser coginio 2 awr 30 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1kg ffiledi gwddf Cig Oen Cymru PGI, wedi eu torri ar eu traws yn ddarnau 2cm
 • 2 winwnsyn, wedi eu plicio a’u torri’n giwbiau mân
 • 1 garlleg cyfan, yr ewinedd wedi eu taro’n ysgafn, eu plicio a’u gadael yn gyfan
 • 1 llwy de (lawn dop) tyrmerig mâl
 • 1 llwy de cwmin mâl
 • 1 llwy de sinamon mâl
 • 1 llwy de sinsir mâl
 • 1 llwy de paprica (heb ei fygu/pimenton)
 • 2 lwy fwrdd (lawn dop) mêl clir
 • ½ lemon, sudd
 • 5 eirinen, wedi eu haneru a thynnu’r cerrig
 • 200g bricyll sych
 • 75g cnau almon wedi eu gwynnu
 • Llond llaw persli dail llydan, wedi ei dorri’n fras
 • Pupur du
 • Haenau halen môr
 • Olew llysiau
 • Dŵr poeth, newydd ei ferwi

Dull

Am fwr o ryseitiau blasus gan Sabrina, ewch i’w gwefan yma.

 

 1. Cynheswch sosban fawr dros wres canolig-uchel a diferu digon o olew ynddi i orchuddio gwaelod y sosban. Ychwanegwch y winwns a’u coginio am ychydig funudau nes eu bod yn lled dryloyw.
 2. Trowch y gwres i fyny ychydig, ychwanegwch y cig a’i droi i’w orchuddio yn y winwns. Ychwanegwch y sbeisys a’u troi’n dda, gan sicrhau bod y cig wedi ei orchuddio’n gytbwys ac yna ychwanegwch y garlleg a’i droi. Sesnwch yn hael gyda halen a phupur. Ychwanegwch y mêl a’r sudd lemon a’i gymysgu eto nes ei fod wedi ei orchuddio’n gytbwys. Trowch y gwres i lawr i wres canolig a thywallt digon o ddŵr berw i orchuddio’r cig i gyd. Cymysgwch y cyfan am y tro olaf, yna heb y caead, coginiwch am 1 awr 45 munud, gan ei droi’n achlysurol ac ychwanegu mwy o hylif os oes angen.
 3. Mewn padell ffrio fechan dros wres canolig-uchel, ffriwch y cnau almon yn sych am ychydig funudau ar y ddwy ochr nes eu bod wedi’u llosgi/brownio’n dda ac yna eu tynnu oddi ar y gwres a’u rhoi o’r neilltu.
 4. Ar ôl awr, blaswch y saws ac addasu’r sesnin at eich dant. Ychwanegwch y bricyll a’r haneri eirin, eu troi, a gadewch iddynt fudferwi’n ysgafn am 45 munud arall, gan eu troi’n achlysurol.
 5. Ar ôl iddo goginio, bydd y cig oen yn hyfryd ac yn frau. Tynnwch oddi ar y gwres a dewis powlen lydan, fas i’w weini. Arllwyswch y stiw i mewn i ddysgl gweini, ysgeintiwch y cnau almon a’r persli drosto cyn gweini. Perffaith gyda couscous, reis neu fara croyw.
Share This