Tacos Cig Oen Cymru sbeislyd gyda hufen wedi’i suro, afocado a phicls gan John Torode

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 20 mun
 • Ar gyfer 1

Bydd angen

 • 2 stêc Cig Oen Cymru PGI
 • 1 llwy fwrdd paprica
 • 3 llwy fwrdd olew
 • ¼ ciwcymbr, wedi ei ratio
 • 200ml hufen wedi’i suro
 • Halen
 • Ychydig o sudd lemon

Ar gyfer y picls:

 • 100ml finegr reis, cnau coco neu afal
 • 100g siwgr
 • 1 winwnsyn coch, wedi ei sleisio’n denau
 • 6 radish, wedi eu sleisio’n denau

I’w weini gyda:

 • 1 afocado, wedi ei sleisio
 • Llond llaw fawr o letys wedi ei rwygo
 • Llond llaw o ddail coriander a mintys
 • 1 tsili coch hir, wedi ei sleisio
 • 1 tsili gwyrdd bach, wedi ei sleisio
 • 1 shibwnsyn, wedi ei sleisio
 • 12 tomato bach, wedi eu haneru neu eu chwarteru
 • 6-8 tortilla meddal, wedi eu twymo

Dull

 1. Mewn powlen fach cymysgwch y paprica a’r olew i mewn i bast a rhwbio’r cyfan dros y cig oen.
 2. Ffriwch mewn padell am 3 munud ar bob ochr a’i adael i orffwys.
 3. Torrwch y cig oen yn sleisys a’i gymysgu â’r suddion yn y sosban.
 4. Cymysgwch y ciwcymbr wedi’i ratio gyda’r halen a’r sudd lemon a’i gymysgu i mewn i’r hufen wedi’i suro.

Ar gyfer y picls

 1. Mewn potyn dewch â’r siwgr a’r finegr i’r berw. Tynnwch oddi ar y gwres cyn gynted ag y daw i’r berw a’i adael i oeri am 2 funud, gollyngwch y winwnsyn i mewn a gadael y cyfan nes ei fod yn oer.
 2. Gweinwch y cig oen gyda’r tortillas cynnes a’r afocado wedi’i sleisio, y letys, y coriander a’r mintys, y tsilis, y shibwns a’r tomatos bach.
 3. Trefnwch y cyfan fel y dymunwch neu rhowch yr holl gynhwysion gwahanol yng nghanol y bwrdd a gadael i bawb wneud eu rhai eu hunain.
Share This