Tacos Cig Oen Cymru gyda za’atar a baba ghanoush

 • Amser paratoi 1 awr
 • Amser coginio 30 mun
 • Ar gyfer 4

Bydd angen

 • 4 stêc coes Cig Oen Cymru PGI, 150g yr un
 • 45g sesnin za’atar
 • 1 llwy fwrdd olew hadau rêp

Ar gyfer y baba ghanoush:

 • 2 blanhigyn wy, wedi eu haneru
 • 1 llwy fwrdd olew hadau rêp
 • 1 lemon, sudd
 • 2 ewin garlleg, wedi eu plicio
 • Clwstwr bychan o ddail mintys ffres, wedi ei dorri
 • Pupur a halen

Ar gyfer y winwns picl pinc:

 • 25g siwgr gwyn
 • 200ml dŵr
 • 100ml finegr gwin gwyn
 • 2 winwnsyn coch, wedi eu plicio a’u sleisio’n denau

I weini:

 • 8 tortilla bach
 • 40g hadau pomgranad ffres
 • Clwstwr bychan o ddail mintys ffres
 • 50g iogwrt braster isel
 • 1 leim, sudd

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2220 KJ
 • Calorïau: 530 kcals
 • Braster: 22 g
 • Sy’n dirlenwi: 6.0 g
 • Halen: 2.4 g
 • Haearn: 4.4 mg
 • Sinc: 5.3 mg
 • Protein: 37 g
 • Ffeibr: 10 g
 • Carbohydradau: 41 g
 • Sy’n siwgro: 8.6 g

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn i 180°C / 160°C ffan / Nwy 4.
 2. Mewn powlen, cymysgwch y stêcs cig oen a’r sesnin za’atar gyda’i gilydd, gan sicrhau bod y cig oen wedi’i orchuddio’n gytbwys. Gorchuddiwch a’i adael i fwydo am awr.
 3. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio wrthlud dros wres uchel. Ychwanegwch y stêcs a’u ffrio am 3 munud ar bob ochr. Trosglwyddwch i hambwrdd pobi gwrthlud a gorffen eu coginio yn y ffwrn am 3-4 munud arall. Gadewch i’r cig oen orffwys am ychydig funudau.
 4. Ar gyfer y baba ghanoush, rhowch bupur a halen ar yr haneri planhigyn wy a diferu’r olew drostyn nhw. Rhowch y ddau hanner yn ôl gyda’i gilydd, eu lapio mewn ffoil a’u pobi yn y ffwrn am 30 munud.
 5. Tynnwch y planhigyn wy o’r ffoil a sgwpio’r cnawd allan. Rhowch y cnawd mewn padell ffrio boeth dros wres canolig/uchel a choginio am 5 munud i gael gwared ar y lleithder di-angen. Trosglwyddwch i flendiwr neu brosesydd bwyd a chymysgu gyda’r lemon, y garlleg a’r perlysiau. Ychwanegwch bupur a halen at eich dant.
 6. Ar gyfer y winwns picl, rhowch y siwgr, y dŵr a’r finegr mewn sosban fach a dewch â’r cyfan i’r berw, ychwanegwch y winwns coch wedi’u sleisio a’u coginio am funud. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddyn nhw oeri yn yr hylif, yna eu draenio a’u rhoi o’r neilltu.
 7. I weini, cynheswch y tortillas bach yn ôl cyfarwyddiadau’r pecyn. Rhowch y baba ghanoush ar ben pob tortilla. Sleisiwch y cig, gan dorri’n erbyn y graen a’i roi ar ben y cymysgedd planhigyn wy. Rhowch y winwns picl, yr hadau pomegranad a’r dail mintys drostyn nhw. Diferwch ychydig o iogwrt a sudd leim drostyn nhw a’u gweini ar unwaith.

Cyngor: Os na allwch chi ddod o hyd i sesnin za’atar gwnewch un eich hun gan ddefnyddio llond dwy lwy de yr un o gwmin, hadau sesame, sumac ac oregano sych.

Share This