Torth Cig Oen Cymru i’r hafMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 3, 160ºC, 325ºF
 2. Rhowch y dafell o fara, y garlleg, y pupur a halen a’r perlysiau yn y prosesydd bwyd, a throi’r cyfan yn friwsion mân. Rhowch nhw mewn powlen fawr ac ychwanegwch y briwgig.
 3. Cymrwch ddysgl bobi neu dun bara 1 litr neu 2 beint, a rhoi 3-4 sleisen o facwn ar y gwaelod.
 4. Ychwanegwch y sbrigynnau teim persawrus a llenwi’r ddysgl â hanner y cymysgedd cig amrwd.
 5. Nawr, rhowch y 3 wy wedi’u berwi’n galed ar ben y cig, ac yna rhoi’r cennin ar eu hyd ar ben yr wyau.
 6. Rhowch weddill y gymysgedd cig amrwd drostynt, a’i wasgu’n ysgafn fel ei fod yn llenwi pob twll a chornel o’r ddysgl, yna gorchuddiwch y cyfan gyda 3-4 sleisen arall o facwn.
 7. Llenwch hanner tun rhostio gyda dŵr berwedig, a rhowch y ddysgl bobi yn ei ganol, â’i orchuddio â ffoil.
 8. Rhowch y cyfan yn y popty cynnes, a’i goginio am ryw awr tan i’r gymysgedd setio a choginio drwodd – yna’i dorri’n dafellau mawr a’i weini.

Recipe Information

Serves 8
Calories 222 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 550g (1¼lb) o friwgig Cig Oen Cymru difraster
 • 8 tafell o facwn rhesog mwg derw
 • 1 dafell o fara gwyn trwchus (sy’n pwyso tua 50g, 2oz)
 • 2 glof o arlleg, wedi’u gwasgu
 • Pupur a halen
 • Dail 1 sbrigyn o deim ffres a sbrigynnau ychwanegol ar gyfer y tun
 • 3 wy wedi’u berwi’n galed
 • Darn bach o fenyn
 • 1 genhinen wedi’i thorri’n chwarteri ar ei hyd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 222 kcal
 • Egni 926KJ
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 5.4g
 • Halen 1.4g
 • Haearn 1.9g
 • 5-y-dydd 0