Golwython Oen Cymru wedi’u stwffio gyda halwmi a phesto a’u gweini gyda hwmws mâl ac olifau a lemwnMethod

 1. Rhowch y golwython ar ford, a gan ddefnyddio cyllell finiog gwnewch hollt yn ochr y braster ar bob golwyth i greu poced fas.
 2. Cymerwch dafell o gaws a'i roi yn y boced, gyda llwy de o besto.
 3. Rhwbiwch y tu allan i bob golwyth gydag ychydig o olew olewydd a halen a phupur.
 4. Rhowch y rhain dan gril parod am 8-10 munud bob ochr nes byddent wedi brownio ac wedi coginio drwyddynt.
 5. Yn y cyfamser, rhowch gynhwysion yr hwmws mewn dysgl. Gan ddefnyddio stwnsiwr tatws neu fforc, gwasgwch y ffacbys a chyfuno'r cynhwysion yn fras â'i gilydd.
 6. Blaswch i weld a oes digon o halen a phupur, rhowch mewn dysgl a thaenu ychydig mwy o olew a phinsied o bupur Cayenne drosto.
 7. Gweinwch y golwython gyda hwmws, salad a bara pita wedi tostio.

Recipe Information

Serves 3
Calories 851 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4-6 golwyth lwyn oen Cymru coch
 • 250g halwmi, neu gaws caled tebyg arall, wedi'i dorri'n 4-6 tafell drwchus
 • 30ml (2 lwy fwrdd) pesto coch
 • Olew olewydd
 • Halen a phupur du
 • 400g tun ffacbys, wedi'u draenio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) olew olewydd
 • Sudd a chroen 1 lemwn
 • 1 ewin garlleg, wedi'i falu
 • Pinsied o bupur Cayenne
 • Halen a phupur
 • 6 olif gwyrdd, wedi tynnu'r cerrig a'u torri'n fras

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 851 kcal
 • Egni 3529kJ
 • Braster 69g
 • Braster Dirlawn 29.4g
 • Halen 3.0g
 • Haearn 3.0g
 • 5-y-dydd 1