Cig Eidion Cymru Gludiog â Sinsir a TsiliMethod

 1. Cynheswch yr olew mewn wok neu badell ffrïo fawr ac ychwanegwch y stribedi o Gig Eidion Cymru. Browniwch bob ochr o'r cig ar wres uchel, dylai hyn gymryd tua 2-3 munud.
 2. Ychwanegwch y lemonwellt, tsili, sinsir, siwgr, saws soi, saws pysgod, saws tsili melys a sudd a chroen y leim at y badell.
 3. Coginiwch am tua 5 munud nes bod y saws yn ludiog ac wedi tewychu.
 4. Rhowch ddogn o reis Thai wedi'i stemio ac ychydig o ffa gwyrdd wedi'u stemio ar bob plât, ac ychwanegwch bentwr o gig eidion gludiog a dail basil, mintys a choriander ffres.

Recipe Information

Serves 2
Calories 333 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 225g (8 owns) O stêc rymp Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster, wedi'i dorri'n stribedi tenau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew llysiau
 • 5cm (2”) O goesyn lemonwellt, wedi'i falu a'i sleisio'n fân
 • 1 Tsili coch, heb hadau ac wedi'i dorri'n fân
 • 2.5cm (1") O wreiddyn sinsir, wedi'i blicio a'i gratio
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O siwgr brown tywyll
 • 10ml (2 lwy de) O saws soi tywyll (heb ei felysu)
 • 10ml (2 lwy de) O saws pysgod
 • 5ml (1 llwy de) O saws tsili melys
 • 1 Leim, gyda'r sudd a'r croen wedi’i ratio
 • Dail basil, mintys a choriander ffres i weini

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 333 kcal
 • Egni 1400
 • Braster 13g
 • Braster Dirlawn 2.9g
 • Halen 2.3g
 • Haearn 4g
 • 5-y-dydd 0