Stêcs Cig Oen Cymru gyda Salad Tatws a Ffa Gwyrdd CynnesMethod

1. Gwasgwch y garlleg a'i gymysgu gyda'r olew olewydd, halen, pupur ac oregano.

2. Gorchuddiwch bob stecen Cig Oen Cymru ar y ddwy ochr a gadewch iddyn nhw sefyll am bum munud.

3. Rhowch badell gwaelod trwm ar wres canolig-uchel ar yr hob.

4. Torrwch bennau'r ffa gwyrdd a'u rhoi o'r neilltu.

5. Berwch y tatws mewn dŵr berw â halen nes maent bron yn feddal. Bum munud cyn diwedd y cyfnod coginio, taflwch y ffa gwyrdd i mewn.

6. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr fod y badell yn ddigon poeth. Ysgeintiwch ychydig ddafnau o ddŵr ynddi ac os ydynt yn sïo ac yn dawnsio gyda'r gwres yna mae'n amser dechrau coginio! Coginiwch y stêcs Cig Oen Cymru am 2 funud ar bob ochr. Yna trowch yn ôl i'r ochr gyntaf a choginio am 3-4 munud arall ar bob ochr.

7. Draeniwch y tatws a'r ffa gwyrdd i mewn i fowlen. Torrwch y sibols a'r persli'n fân a'u hychwanegu at y tatws a'r ffa gwyrdd gan eu cymysgu i gyd gyda'r olew olewydd a sudd un lemon nes mae'r cyfan wedi'i orchuddio. Ychwanegwch bupur a halen fel y dymunwch.

8. Gweiniwch gyda'r stêcs Cig Oen Cymru a mwynhewch!

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Ar gyfer y Cig Oen Cymru:


4x stecen Cig Oen Cymru
1x ewin garlleg
100ml olew olewydd
Pupur a halen
Pinsiad o oregano

Ar gyfer y Salad Tatws a Ffa Gwyrdd Cynnes:


1kg o datws newydd bach
200g o ffa gwyrdd
2-3 sibolsyn
Sudd un lemon
Persli ffres
Pupur a halen

100ml o olew olewydd


Gwybodaeth am faeth