Stecen Sbawd Frith (featherblade) Cig Eidion Cymru gyda ChimichurriMethod

 1. Cynheswch badell ffrio. Coginiwch y stecen am 2-3 munud ar bob ochr ar gyfer cig cymedrol/gwaedlyd.
 2. Rhowch y stecen o'r neilltu am 5 munud cyn ei sleisio'n denau yn groes i'r graen.
 3. I wneud y chimichurri, cymysgwch yr holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd am ychydig funudau.
 4. Ychwanegwch yr olew a'r halen a'r pupur.
 5. Taenwch y saws dros y stecen cyn ei gweini.

Recipe Information

Serves
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen sbawd frith - arwyneb wedi'i ricio ychydig
 • Halen – ½ llwy de o naddion halen
 • Pupur – ½ llwy de o bupur du bras
 • Olew – 1 llwy fwrdd

Ar gyfer y Chimichurri:

 • Persli – 1 bwnsiad, dail gwastad
 • Coriander – 1 bwnsiad
 • Nionyn coch – bach, wedi'i dorri'n fan
 • Olew olewydd pur iawn – 4 llwy fwrdd
 • Finegr gwin coch – 2 lwy fwrdd
 • Garlleg – 4 ewin, wedi'u gwasgu
 • Naddion tsili – ½ llwy de
 • Cwmin – ½ llwy de
 • Halen môr - ½ llwy de

Gwybodaeth am faeth