Stêc llygad yr asen Cig Eidion Cymru

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 2

Bydd angen

 • 2 stêc llygad yr asen Cig Eidion Cymru PGI (tua 225g yr un)
 • 20ml olew hadau rêp
 • 2 – 3 talp o fenyn
 • Halen môr a phupur du (at eich dant)

Ar gyfer y menyn rhuddygl poeth, garlleg a phersli:

 • 100g menyn hallt ar dymheredd yr ystafell
 • 2 ewin garlleg
 • 1 – 2 llwy fwrdd o saws rhuddygl poeth
 • Llond llaw o bersli ffres
 • Pupur du (at eich dant)

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2039 KJ
 • Calorïau: 490 kcals
 • Braster: 33 g
 • Sy’n dirlenwi: 12.5 g
 • Halen: 1.5 g

Dull

 1. Gallwch chi radellu, grilio neu ffrio eich stêc, ond gwnewch yn siŵr fod eich padell neu gril yn boeth cyn dechrau coginio – er mwyn sicrhau eich bod yn selio’r stêc ac yn carameleiddio’r cig.
 2. Gallwch chi ffrio stêcs heb olew – ffrio sych – sy’n wych os ydych chi’n coginio eich stêcs am gyfnod byr.
 3. Os ydych chi’n defnyddio olew, mae olew hadau rêp yn ddewis da, mae menyn yn dda hefyd os ydych chi’n ffrio ond gall losgi os ydych chi’n coginio eich stêcs yn rhy hir, gallwch chi ychwanegu menyn at olew hadau rêp a bydd hynny’n helpu lleihau’r llosgi.
 4. Mae rhai pobl yn hoffi rhoi blas i’w stêcs cyn eu coginio gyda halen môr a phupur ffres.
 5. Amser coginio: Gwaedlyd iawn – 1 munud bob ochr / Gwaedlyd – 2 munud bob ochr / Canolig waedlyd – 2 munud 30 eiliad bob ochr / Canolig – 3 munud bob ochr / Canolig da – 4 munud bob ochr / Yn dda – 5 munud bob ochr
 6. Ar ôl coginio eich stêc – gorchuddiwch â ffoil a’i gorffwys am 3-4 munud.

Ar gyfer y menyn rhuddygl poeth, garlleg a phersli:

 1. Plicio a thorri’r garlleg a’r persli’n fân.
 2. Cymysgu’r holl gynhwysion mewn powlen ac ychwanegu pupur du.
 3. Gwneud y gymysgedd menyn i mewn i siâp selsig a’i lapio mewn papur gwrthsaim.
 4. Ei rhoi yn yr oergell i galedu wrth i chi goginio’r stêc.
 5. Ei thorri’n 8 sleisen a gweini dwy sleisen ar ben y stêc wedi ei choginio.
Share This