Cig Eidion Cymru RhostideMethod

 1. Digon i: Tua 4 Ar gyfer darnau heb esgyrn, defnyddiwch 100-175g (4-6owns) o gig amrwd y pen Amser coginio: Wedi'i goginio'n waedlyd - 20 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) ac 20 munud ychwanegol Wedi'i goginio'n ganolig - 25 munud am bob 450g/½kg (1pwys) a 25 munud ychwanegol Wedi'i goginio'n dda - 30 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 30 munud ychwanegol Tymheredd:Marc Nwy 4-5, 180°C, 350°F & Marc Nwy 6, 200°C, 400°F
 2. Pwyswch y cig a chyfrifwch yr amser coginio. Rhowch y cig ar rac mewn tun rhostio, ychwanegwch halen a phupur ac arllwyswch ychydig o olew olewydd drosto. Rhostiwch heb gaead mewn ffwrn wedi'i chynhesu ymlaen llaw am yr amser a gyfrifwyd.
 3. Winwns: Tynnwch haenau canol y winwns er mwyn creu poced denau. Rhowch giwb bach o fenyn ar bob un a thaenwch y briwsion bara a'r sbrigynnau o deim drostynt. Rhowch y winwns ar hambwrdd pobi a'u coginio am tua 45 munud nes eu bod yn feddal.
 4. Madarch: Tynnwch goesynnau'r madarch, rhowch lwy de o'r pâst tomato, sleisiau o'r pupur a'r ciwbiau caws ar bob un. Taenwch unrhyw friwsion bara sydd dros ben o'r winwns drostynt. Rhowch y madarch mewn hambwrdd pobi a'u coginio am tua 30-40 munud.
 5. Gwnewch y Pwdinau Efrog:Rhowch yr holl gynhwysion (heblaw am yr olew a'r tsili) ar gyfer cytew'r pwdinau mewn powlen/jwg a'u cymysgu i wneud cytew llyfn. Codwch dymheredd y ffwrn i Farc Nwy 6, 200°C, 400°F. Cynheswch lwy de o olew ym mhob un o dyllau'r tun patis ac ychwanegwch ychydig o gylchoedd o tsili. Cynheswch yr olew am 3-5 munud. Tynnwch y tun o'r ffwrn ac arllwyswch gymysgedd y cytew i mewn i'r tyllau'n ofalus. Rhowch y tun yn ôl yn y ffwrn wedi'i chynhesu ymlaen llaw a phobwch y pwdinau am 25-30 munud nes eu bod wedi codi'n dda ac yn frown euraidd.
 6. Tynnwch y cig o'r ffwrn a'i adael i orffwys am 10-20 munud cyn ei dorri. Gweinwch y cig eidion wedi'i sleisio'n dew gyda'r llysiau rhost a'r Pwdinau Efrog tsili − coginiwch datws rhost bach a thaenwch berlysiau cymysg ffres drostynt cyn gweini.

Recipe Information

Serves 4
Calories 549 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1.25kg (2½ pwys) Darn Ochr orau’r Forddwyd Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
 • Halen a phupur ac olew olewydd

Madarch wedi'u llenwi:

 • 4 Madarchen Portobello fawr
 • 2 Pupur melyn ac oren bach, heb hadau
 • ac wedi'u sleisio'n dew
 • 20ml (4 llwy de) O bâst tomatos heulsych
 • 25g (1 owns) O gaws parmesan, wedi'i dorri'n giwbiau bach
 • Halen a phupur

Winwns wedi'u llenwi:

 • 4 O winwns bach, wedi'u torri'n hanner
 • ar eu hyd
 • 50g (2 owns) O friwsion bara - wedi'u gwneud o fara olewydd neu fara perlysiau
 • 12g (½ owns) O fenyn
 • Sbrigynnau o Deim Ffres

Pwdinau Efrog Tsili:

 • 150g (6 owns) O flawd plaen
 • 200ml O laeth hanner sgim
 • 2 Wy
 • 1 Tsili coch, heb hadau ac wedi'i sleisio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 549 kcal
 • Egni 2307KJ
 • Braster 20g
 • Braster Dirlawn 7.4g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 6g
 • 5-y-dydd 1