Coes Cig Oen Cymru gyda MintysMethod

 1. Amser Coginio: Wedi'i choginio'n ganolig – 25 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 25 munud ychwanegol Wedi'i choginio'n dda – 30 munud am bob 450g/½kg (1 pwys) a 30 munud ychwanegol
 2. Pwyswch y darn o Gig Oen Cymru a chyfrifwch yr amser coginio. Rhowch y Cig Oen Cymru ar fwrdd a gwnewch holltau yn y cig mewn sawl lle.
 3. Rhowch haenen o ffoil ar waelod tun rhostio mawr. Rhowch yr olew, winwns, halen a phupur, mintys, finegr a'r siwgr brown yn y badell rhostio, ychwanegwch y Cig Oen Cymru a'i rolio o gwmpas i orchuddio'r cig i gyd. Gwasgwch rywfaint o'r winwns, mintys a siwgr i mewn i rai o'r holltau − rhowch orchudd dros y cig a'i adael i farinadu am ddwy awr yn yr oergell.
 4. Tynnwch y cig o'r oergell, taenwch unrhyw suddion y marinâd drosto, crychwch y ffoil yn llac iawn o gwmpas gwaelod y cig a'i goginio am yr amser coginio a gyfrifwyd. Taenwch y suddion coginio dros y Cig Oen Cymru ychydig o weithiau wrth ei goginio.
 5. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y saws mintys a'u gadael i sefyll ar dymheredd ystafell am tua 20 munud er mwyn i'r blasau gyfuno. Tynnwch y Cig Oen Cymru o'r ffwrn a'i adael i orffwys am tua 15-20 munud cyn ei dorri.

Recipe Information

Serves 4
Calories 319 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 Goes Cig Oen Cymru
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O olew olewydd
 • 2 Winwnsyn bach, wedi'u sleisio
 • Halen a phupur
 • 2 Lond llaw fawr o ddail mintys ffres, wedi'u rhwygo'n fras
 • 90ml (6 llwy fwrdd) O finegr gwin gwyn
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O siwgr brown

Saws mintys i weini:

 • 1 Llond llaw fawr o ddail mintys ffres, wedi'u torri'n fras
 • 90ml (6 llwy fwrdd) O finegr gwin gwyn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O siwgr brown

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 319 kcal
 • Egni 1330KJ
 • Braster 17g
 • Braster Dirlawn 5.0g
 • Halen 0.7g
 • Haearn 3.4g
 • 5-y-dydd 0