Risoto Sbeislyd gyda phelenni Cig Oen CymruMethod

 1. Cymysgwch gynhwysion y pelenni cig gyda'i gilydd a'u siapio'n 5-20 o belenni bychain.
 2. Twymwch yr olew mewn padell fawr ddofn. Ychwanegwch y winwns a'u coginio'n ysgafn, ychwanegwch y pelenni cig a'u brownio ar bob ochr yn ofalus. Ychwanegwch y sbeis a'u cymysgu'n dda.
 3. Ychwanegwch y reis a'u cyfuno.
 4. Tywalltwch yr isgell i mewn, rhoi halen a phupur ynddo a'i droi'n dda. Gadewch iddo fudferwi'n ysgafn am oddeutu 15-20 munud nes bo'r reis wedi coginio ac yn feddal. (Efallai y byddwch angen sblash arall o isgell os yw'r reis yn amsugno'r hylif yn rhy gyflym.) Gweinwch gyda hadau pomgranad a'r persli wedi'u taenu drosto.

Recipe Information

Serves 4
Calories 521 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) briwgig oen Cymru coch
 • 50g (2oz) bricyll sych wedi'u torri'n fân
 • 25g (1oz) cnau pîn neu fflawiau o gnau almon wedi'u tostio
 • 10ml (2 lwy de) cwmin sych
 • sbeis cymysg
 • halen a phupur
 • 30ml (2 lwy fwrdd) persli ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 30ml (2 lwy fwrdd) olew olewydd
 • 1 winwnsyn, wedi'i bilio a'i dorri'n ddarnau
 • 5ml (1llwy de) cwmin sych pinsied o sbeis cymysg
 • 225g (8oz) reis risoto Arborio
 • 900ml (1½pt) isgell cig oen
 • Hadau pomgranad
 • Persli ffres, wedi'i dorri'n fân

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 521 kcal
 • Egni 2191kJ
 • Braster 21.3g
 • Braster Dirlawn 5.5g
 • Halen 1.5g
 • Haearn 2.93mg
 • 5-y-dydd