Koftas Sbeislyd Cig Oen CymruMethod

 1. Rhowch yr holl gynhwysion mewn dysgl fawr a'u cymysgu, gan ofalu bod y past cyrri wedi'i gymysgu'n drwyadl.
 2. Defnyddiwch eich dwylo i rannu'r cymysgedd yn 8. Gwnewch 8 siâp sosej. (Efallai y bydd hyn yn haws os bydd eich dwylo ychydig yn wlyb).
 3. Gwthiwch ffon kebab yn ofalus trwy bob sosej ac yna'i gwasgu a'i siapio i sicrhau ei bod yn sownd wrth y ffon.
 4. Coginiwch o dan y gril neu ar dun pobi mewn ffwrn boeth neu mewn padell ffrio (heb ychwanegu olew). Trowch nhw weithiau nes eu bod yn frown ac yn boeth trwyddynt.
 5. Dip iogwrt a chiwcymber: Cymysgwch iogwrt, ciwcymber, mint ffres a saws tshili melys mewn dysgl fach. Rhowch gaead ar y ddysgl a'i gadw yn yr oergell nes bod y koftas yn barod i'w gweini.

Recipe Information

Serves 2
Calories 101 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Ffyn kebab pren - mwydwch y rhain mewn dŵr am ryw hanner awr cyn eu defnyddio rhag iddynt losgi
 • 450g mins/briwgig isel mewn braster Cig Oen Cymru
 • 30ml past cyrri mwyn neu ganolig - yn dibynnu ar eich chwaeth!
 • 1 leim - croen wedi'i gratio a'r sudd
 • 30ml coriander ffres, wedi'i dorri'n ddarnau
 • Pupur du
 • 200g iogwrt naturiol
 • ¼ ciwcymber, wedi'i dorri'n giwbiau bach
 • 15ml mint ffres, wedi'i dorri'n fân
 • 15ml saws tshili melys

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 101 kcal
 • Egni 419kJ
 • Braster 5.8g
 • Braster Dirlawn 1.9g
 • Halen 0.3g
 • Haearn 1.58mg
 • 5-y-dydd