Stecen syrlwyn cig eidion sbeislyd gyda sudd llugaeron a salsa gwyrddMethod

 1. I wneud y salsa gwyrdd, rhowch yr holl gynhwysion ar gyfer y salsa mewn powlen fechan, eu cymysgu’n dda a gadael iddo sefyll cyn ei weini.
 2. Cynheswch badell ffrio fawr ymlaen llaw a choginio’r stêcs. Gweler isod am amseroedd coginio: Ysgafn - 2 funud bob ochr Cymedrol - 4 munud bob ochr Trylwyr - 6 munud bob ochr
 3. Yn ystod munud olaf y coginio, ychwanegwch y llugaeron a’r port i’r badell a gadael iddo ferwi. Ychwanegwch y menyn a’i doddi.
 4. Gweinwch gyda thatws rhost bach a salad gaeafol.

Recipe Information

Serves 2
Calories 445 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen syrlwyn cig eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o saws llugaeron
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o bort neu win masala
 • 25g (1owns) o fenyn

Salsa Gwyrdd:

 • 1 afocado, wedi’i bilio a’i dorri’n giwbiau bach
 • ¼ ciwcymbr, wedi’i dorri’n giwbiau bach
 • 2 shibwnsyn, wedi’u sleisio’n fân
 • 1 leim, y sudd a’r croen
 • 10ml (2 lwy de) olew olewydd
 • Halen a phupur
 • 15ml (1lwy fwrdd) o goriander ffres,wedi’i dorri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 445 kcal
 • Egni 1849kj
 • Braster 30g
 • Braster Dirlawn 11.5g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 2.5mg
 • 5-y-dydd 1