Stêcs Llygad yr Asen Sbeislyd gyda Saws Barbeciw BrasMethod

 1. Rhowch y sbeisiau i gyd, y garlleg a'r halen a phupur mewn pestl a mortar (neu defnyddiwch ddysgl fechan a llwy bren neu rolbren) a'i daro at ei gilydd yn ysgafn i falu'r hadau sbeis a'r garlleg.
 2. Rhowch y stêcs mewn dysgl fas, taenu'r cymysgedd sbeis drostynt a'i rwbio i mewn i'r stêcs i'w gorchuddio.
 3. Gadewch hwn yn agored nes byddwch yn barod i'w goginio.
 4. Gwnewch y saws barbeciw: Rhowch yr olew a'r winwnsyn, afal a phupur mewn sosban a'i goginio'n ysgafn am oddeutu 1-2 munud
 5. Ychwanegwch y cynhwysion eraill i gyd, dod â'r cymysgedd i'r berw ac yna ei fudferwi am oddeutu 15 munud nes bo'r llysiau wedi meddalu ychydig.
 6. Coginiwch y stêcs ar farbeciw, gril neu ridyll poeth am oddeutu 3 munud bob ochr i'w cael yn waedlyd, 4 munud bob ochr i'w coginio'n ganolig.
 7. Gweinwch y stêcs gyda saws barbeciw bras, salad gwyrdd cymysg a lletemau tatws trwchus.
 8. Dadansoddiad Maeth: Cynnwys maeth arferol fesul dogn, heb yr awgrymiadau gweini.

Recipe Information

Serves 2
Calories 364 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 stecen llygad yr asen o gig eidion Cymru (gallech ddefnyddio syrlwyn neu ffolen)
 • 2.5ml (½ llwy de) hadau cwmin
 • 2.5ml (½ llwy de) cwmin sych
 • 2.5ml (½ llwy de) hadau coriander
 • 2.5ml (½ llwy de) coriander sych
 • 2.5ml (½ llwy de) fflawiau chilli sych
 • 1 clof garlleg halen a phupur

Saws Barbeciw bras:

 • 15ml (1 llwy fwrdd) olew
 • 1 winwnsyn bychan, wedi'i dorri'n ddarnau bach
 • 1 afal bwyta bychan, wedi'i bilio, tynnu'r canol a'i sleisio'n drwchus
 • 1 pupur bychan coch, wedi tynnu'r hadau a'i sleisio'n drwchus
 • 400g yn fras tun cylchoedd pinafal a'r sudd naturiol
 • 2 gercyn, wedi'u torri'n ddarnau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) finegr o'r jar gercynau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) saws brown
 • 30ml (2 llwy fwrdd) saws coch

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 364 kcal
 • Egni 1534kj
 • Braster 11.0g
 • Braster Dirlawn 2.6g
 • Halen 2.22g
 • Haearn 5.26mg
 • 5-y-dydd 3