Byrgyrs Cymreig yn llawn o swyn SbaenMethod

 1. Taniwch y barbeciw neu’r radell yn barod.
 2. Rhowch y briwgig, y chorizo mân, y tomatos a’r paprica mwg mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda.
 3. Rhannwch y gymysgedd i greu 4 neu 6 byrgyr unigol - rhowch y byrgyrs ar blât, eu gorchuddio â chling ffilm a’u gadael i sefyll am 5 munud cyn coginio.
 4. Ar ôl 5 munud, coginiwch y byrgyrs ar y barbeciw neu’r radell am 4-6 munud bob ochr, nes eu bod wedi’u coginio’n drylwyr.
 5. Nawr, rhowch y tomatos wedi’u torri, y tsili gwyrdd, y shibwns, y sos coch a’r olew olewydd mewn powlen fawr - eu troi, gorchuddio, a gadael i’r salsa oeri cyn gweini.
 6. Yn olaf, gweinwch y byrgyrs gyda bara olewydd neu fara â blas arall, a llwyaid go dda o’ch salsa cartref blasus.

Recipe Information

Serves 4
Calories 244 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (pwys) o Friwgig Cig Eidion Cymru isel mewn braster
 • 50g (2 owns) o selsig Chorizo, wedi’i sleisio’n fân
 • 1 tomato, wedi’i dorri’n fân
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o baprica mwg

Salsa:

 • 2 domato, wedi’u torri’n fân
 • 1 tsili gwyrdd, heb yr hadau, wedi’i dorri’n fân
 • 1 shibwnsyn, wedi’i sleisio’n denau
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o sos coch
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 244 kcal
 • Egni 1020KJ
 • Braster 12.2g
 • Braster Dirlawn 3.8g
 • Halen 0.6g
 • Haearn 4.4mg
 • 5-y-dydd 0.5