Pâté Iau Cig Oen Cymru LlyfnMethod

 1. Rhowch y winwnsyn a'r garlleg mewn padell fach gyda'r menyn a'r olew a'u coginio ychydig. Ychwanegwch yr iau a'i goginio nes ei fod wedi brownio'n llwyr ac wedi'i goginio drwyddo am tua 4-5 munud. Ychwanegwch y perlysiau a'r port a gadewch i'r cymysgedd fyrlymu er mwyn llosgi’r alcohol. Gadewch y gymysgedd i oeri.
 2. Ychwanegwch y mascarpone a'r halen a phupur. Rhowch y cyfan mewn prosesydd bwyd a'i flendio nes ei fod yn llyfn. Rhowch y pâté mewn dysglau bach neu ramecinau.
 3. Gwnewch yr wyneb yn llyfn a thywalltwch y menyn wedi'i doddi drosto i greu haen denau. Ychwanegwch y sbrigynnau o berlysiau a'r grawn pupur i'w addurno.
 4. Rhowch orchudd drosto a'i roi yn yr oergell am tua awr. Rhowch yr haneri o eirin gwlanog ar hambwrdd pobi wedi’i leinio, ychwanegwch fêl a'u grilio am tua 5 munud nes eu bod yn dechrau meddalu.
 5. Gweiniwch y pâté gyda phentwr o dost graneri a'r eirin gwlanog, ac ychwanegwch unrhyw fêl sydd dros ben.

Recipe Information

Serves 4
Calories 391 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O iau Cig Oen Cymru, wedi'i dorri'n fras
 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n fras
 • 2 Ewin garlleg, wedi'u malu
 • 12g (½ owns) O fenyn
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew olewydd
 • 5ml (1 llwy de) O rosmari ffres, wedi'i dorri
 • 5ml (1 llwy de) O deim ffres, heb ddail
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O bort neu sieri
 • 60ml (4 llwy fwrdd) O gaws
 • Mascarpone
 • Pupur du ffres wedi'i falu
 • 50g (2 owns) O fenyn wedi'i doddi
 • Sbrigynnau o rosmari a theim ffres + grawn pupur fel garnais
 • 2 Eirinen wlanog aeddfed, wedi'u haneru a heb y garreg
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fêl meddal

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 391 kcal
 • Egni 1629
 • Braster 25g
 • Braster Dirlawn 11g
 • Halen 0.6g
 • Haearn 8.9g
 • 5-y-dydd 1