Cig Eidion Cymru wedi’i goginio’n araf gyda chwrw a chnau castanMethod

 1. Twymwch y popty ymlaen llaw i Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Twymwch yr olew mewn padell fawr addas i’r popty neu bot caserol. Ychwanegwch y ciwbiau cig eidion a’u brownio bob ochr.
 3. Ychwanegwch yr winwns a’r garlleg a choginio’r cyfan am 1-2 funud arall.
 4. Tywalltwch y cwrw drosto, a’i adael i ferwi am 1-2 funud. Ychwanegwch y blawd a’i droi’n dda.
 5. Ychwanegwch y stoc yn raddol, yna’r cnau castan a’r halen a phupur nes bod y cyfan ar ferwi.
 6. Rhowch gaead ar y potyn a’i roi yn y popty. Coginiwch am 1½ - 2 awr nes bod y cig yn feddal. Taenwch gaws Stilton ar ei ben a gweinwch.

Recipe Information

Serves 4
Calories 316 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) o stecen Cig Eidion Cymru i’w brwysio, wedi’i thorri’n giwbiau bras
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew olewydd
 • 1 winwnsyn, wedi’i sleisio
 • 2 ewin garlleg, wedi’u malu’n fân
 • 15g (1 llwy fwrdd) o flawd
 • 150ml (¼ peint) o gwrw
 • 150ml (¼ peint) o stoc cig eidion
 • 100g (4oz) o gnau castan cyfan, wedi’u coginio a’u plicio yn barod i’w defnyddio
 • Halen a phupur
 • 50g (2oz) o gaws Stilton, wedi’i Falu

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 316 kcal
 • Egni 1324
 • Braster 14g
 • Braster Dirlawn 5.6g
 • Halen 1.6g
 • Haearn 3.6g
 • 5-y-dydd 1