Cig Eidion Cymru PGI Un Ddysgl gyda Chnau Castan

Rhannwch y dudalen hon

Friday 9th November 2018

Bydd Angen

1kg o goes las Cig Eidion Cymru PGI, heb y braster ac wedi’i dorri’n sleisys tenau

2 winwnsyn, wedi’u sleisio’n denau

3 coesyn o seleri, wedi’u golchi a’u torri

4 ewin o garlleg, wedi’u sleisio’n denau

2 x tun 400g o domatos cyfan

1 llwy fwrdd o biwrî tomato

1 llwy fwrdd o finegr balsamig

1 llwy fwrdd o deim ffres wedi’i dorri’n fân

2 ddeilen llawryf

150g o gnau castan wedi’u coginio

2 daten felys, wedi’u pilio a’u torri’n giwbiau

150g o fadarch, wedi’u chwarteru

Halen a phupur i roi blas

Olew i ffrio

Dull

Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180C/Nwy 4.

Cynheswch ddysgl caserol ac ychwanegu’r olew, gan frownio’r darnau o Gig Eidion Cymreig fesul tipyn tan y byddan nhw wedi’u selio. Tynnwch y Cig Eidion Cymreig allan a’i osod o’r neilltu am y tro. Ychwanegwch y winwns a'r garlleg, a’u coginio am 5 i 10 munud tan y byddan nhw’n dechrau meddalu.

Ychwanegwch y seleri, y tomatos tun, y piwrî tomato, y teim, y dail llawryf, y finegr balsamig, yr halen a’r pupur a’r Cig Eidion Cymreig sydd wedi’i frownio. Rhowch gaead ar y ddysgl a’i gosod yn y ffwrn sy’n boeth yn barod am 30 munud, cyn troi’r gwres yn is i 150C/Nwy 2 a gadael popeth i goginio am awr a hanner.

Tynnwch y ddysgl o’r ffwrn ac ychwanegu’r cnau castan, y madarch a’r tatws melys. Rhowch y ddysgl yn ôl yn y ffwrn a pharhau i goginio am awr a hanner arall tan y bydd yr holl lysiau’n barod a’r cig yn frau. Gweinwch gyda llysiau gwyrdd wedi’u stemio.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6

Chwiliwch am ryseitiau perthnasol


Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.