Ysgwydd cig oen blas cyriMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Cynheswch badell rostio fawr ar y hob ac ychwanegwch olew, winwnsyn, garlleg a sinsir. Ychwanegwch yr ysgwydd cig oen a’i brownio’n dda.
 3. Ychwanegwch y sbeisys a gorchuddio’r cig yn dda ynddynt. Ychwanegwch y tomatos, ffacbys, stoc a thatws. Codwch ef i’r berw, ei orchuddio â ffoil a’i roi yn y ffwrn a gynheswyd ymlaen llaw.
 4. Coginiwch am tua 2 awr hyd nes bod y cig yn cwympo oddi ar yr asgwrn. Ychwanegwch y sbigoglys pan fydd ond 10 munud o amser coginio ar ôl a gadewch iddo wywo ychydig.
 5. Gweinwch mewn darnau gyda bara Indiaidd neu reis wedi’i stemio.

Recipe Information

Serves 8
Calories 566 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1 ysgwydd cig oen Cymru sydd tua 2.5kg
 • 15ml (1 llwy fwrdd) o olew
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 2 glof o arlleg, wedi’u torri
 • Darn 1” (2½cm) o wreiddyn sinsir, wedi’i bilio a’i dorri
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o garam masala neu bowdwr cyri canolig
 • 5ml (1 llwy de) o bowdwr tsili
 • 400g (neu faint tebyg) o domatos tun wedi’u torri
 • 400g (neu faint tebyg) o ffacbys tun
 • 300ml (½pt) o stoc cig oen
 • 2 daten fawr, wedi’u golchi a’u torri’n giwbiau mawr
 • 2 lond llaw fawr o sbigoglys

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 566 kcal
 • Egni 2353
 • Braster 40g
 • Braster Dirlawn 17.9g
 • Halen 0.75g
 • Haearn 3.75g
 • 5-y-dydd 1