Talpiau o Gig Eidion Cymru wedi eu coginio'n araf gyda thomatos, chilli a chorizoMethod

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4-5, 180°C, 350°F.
 2. Twymwch yr olew mewn dysgl fawr sy'n mynd i'r ffwrn. Ychwanegwch y ciwbiau eidion a'u brownio drostynt.
 3. Ychwanegwch y selsigen chorizo a choginiwch am 1 funud. Ychwanegwch y cynhwysion eraill i gyd heblaw'r persli a throwch yn dda, gorchuddiwch â chaead a choginiwch am 1½-2 awr nes bod y cig yn frau.
 4. Ysgeintiwch gyda'r persli a gweinwch gyda thatws stwnsh â dail basil wedi eu rhwygo drwy'r tatws.

Recipe Information

Serves 4
Calories 314 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 450g (1lb) stecen frwysio cig eidion Cymru coch, wedi ei thorri'n giwbiau trwchus
 • 5ml (1 llwy de) olew
 • 2 ewin garlleg, wedi eu gwasgu
 • 25g (1oz) selsigen chorizo, wedi ei thafellu
 • 1 chilli gwyrdd, heb yr hadau, wedi ei haneru a'i dafellu
 • 1 pupur coch, heb yr hadau ac wedi ei dorri'n ddarnau bras
 • 400g (tua) tun ffa llygatddu, wedi eu rinsio a'i diferu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) purée tomato
 • 8 olewydden ddu
 • 150ml (¼pt) isgell eidion
 • 400g (tua) tun tomatos wedi'u malu
 • 30ml (2 lwy fwrdd) persli dail fflat ffres, wedi ei dorri'n fras

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 314 kcal
 • Egni 1320kj
 • Braster 12.2g
 • Braster Dirlawn 3.9 g
 • Halen 1.41g
 • Haearn 3.67mg
 • 5-y-dydd 2