Brisged Cig Eidion CymruMethod

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Cynheswch yr olew mewn pot mawr a all wrthsefyll gwres y ffwrn. Ychwanegwch y cig a'i frownio ar bob ochr. Ychwanegwch y llysiau a halen a phupur ac yna'r cwrw a'r siwgr. Codwch y cymysgedd i'r berw, ei orchuddio â chaead a'i roi yn y ffwrn am tua 2 awr.
 3. Gwnewch y twmplins: Rhowch y blawd a'r siwed mewn powlen. Ychwanegwch y mwstard a digon o ddŵr oer i gyfuno'r cyfan a chreu toes sydd fymryn yn ludiog. Gwnewch tua 6-8 o beli bach. Ar ôl 1½-2 awr, tynnwch y cig o'r ffwrn a rhowch y twmplins o gwmpas y cig gan adael lle rhwng pob un − er mwyn cael twmplins crensiog â chanol meddal, peidiwch â rhoi'r caead yn ôl arno. Coginiwch am tua 20 munud nes bod y twmplins yn euraidd.
 4. Tynnwch y cig o'r hylif a'i orchuddio â ffoil a gadewch iddo orffwys am tua 10 munud cyn ei dorri. Tynnwch y twmplins. Tynnwch unrhyw fraster o'r hylif coginio.
 5. Rhowch weddill yr hylif coginio mewn sosban fach i'w ferwi a'i dewychu. Ychwanegwch hwn dros y cig wedi'i dorri.
 6. Gweinwch gyda'r twmplins a llysiau gwyrdd tymhorol.

Recipe Information

Serves 6
Calories 578 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 1.35kg (3 phwys) Rholyn o frisged Cig Eidion Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 10 O Foron bach, wedi'u sgwrio
 • 6 O bannas bach, wedi'u plicio
 • 2 Winwnsyn coch, wedi'u plicio a'u chwarteru
 • 2 Ddeilen llawryf
 • 3 Sbrigyn o deim ffres
 • 600ml (1 pt) O gwrw melyn/golau
 • 10ml (2 lwy de) O siwgr brown tywyll

Twmplins:

 • 100g (4 owns) O flawd codi
 • 50g (2 owns) O siwed
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O fwstard grawn cyflawn
 • Dŵr oer

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 578 kcal
 • Egni 2425KJ
 • Braster 26g
 • Braster Dirlawn 10.3g
 • Halen 0.9g
 • Haearn 5.4g
 • 5-y-dydd 2