Sgiwerau Cig Oen Cymru satay

 • Amser paratoi 10 mun
 • Amser coginio 15 mun
 • Ar gyfer 5+

Bydd angen

 • 1kg stêcs coes Cig Oen Cymru PGI, wedi eu torri’n ddarnau.
 • 70g menyn cnau llyfn
 • 40ml saws soia golau
 • 30ml sudd lemon
 • 20ml olew hadau rêp
 • 1 llwy de powdr tsili

Gwybodaeth am faeth

 • Ynni: 2407 KJ
 • Calorïau: 578 kcals
 • Braster: 39.6 g
 • Sy’n dirlenwi: 14.7 g
 • Halen: 1.5 g
 • Protein: 51.8 g
 • Ffeibr: 1.3 g
 • Carbohydradau: 2.9 g
 • Sy’n siwgro: 2.1 g

Dull

 1. Mewn powlen fawr, chwisgio’r menyn cnau, saws soia, sudd lemon, olew a’r powdr tsili tan eu bod wedi eu cymysgu’n dda.
 2. Ychwanegu’r ciwbiau cig oen a chymysgu’n dda. Rhoi’r cig oen ar 4 sgiwer mawr metal neu bren (ar ôl eu socian mewn dŵr am 20 munud).
 3. Eu coginio o dan gril canolig wedi ei ragdwymo neu ar farbeciw parod am 14 munud, gan eu troi hanner ffordd drwy’r amser coginio.
 4. Gweini’r cebabs ar wely o reis wedi ei goginio a llysiau tymhorol.

Cyngor: mae socian sgiwerau pren am 20 munud cyn coginio yn eu hatal rhag llosgi o dan y gril neu ar y barbeciw.

Share This