Coronau bach Cig Oen Cymru ar gyfer y Jiwbili gyda garlleg a rhosmari a stwffin couscous ffrwythauMethod

 1. Twymwch y popty i Farc Nwy 4, 180ºC, 350ºF.
 2. Plygwch dair asen yn gylch, gyda’r braster yn wynebu am allan, i greu siâp coron gyda’r esgyrn yn pwyntio ar i fyny. Efallai y bydd angen i chi wneud toriad bach ym môn pob asen i’ch helpu i’w phlygu. Yna, clymwch ddarn o gortyn gwrth-wres o amgylch y ‘goron’ i’w dal yn ddiogel.
 3. Rhowch hi mewn tun rhostio gyda’r garlleg a’r rhosmari yng nghanol y goron. Rhowch halen a phupur drosti a’r olew, a’i gadael i rostio yn y popty am ryw 30-40 munud (ar gyfer cig oen cymedrol).
 4. Tra byddwch yn mwynhau’r arogl braf o’r popty, rhowch y couscous mewn powlen ac ychwanegwch y croen a’r sudd leim a’r stoc poeth. Rhowch bupur a halen arno, ei orchuddio a’i adael i sefyll am 10 munud tan fod y couscous yn feddal ac wedi amsugno’r dwˆr i gyd.
 5. Ychwanegwch yr hadau pomgranad, y llusi duon bach a’r persli a chymysgu. Tynnwch y coronau o’r popty a’u gadael i sefyll am 10 munud.
 6. Gweinwch goronau’r Jiwbilî gyda couscous a dail salad ychwanegol neu asbaragws wedi’i stemio’n ysgafn. Iechyd da!

Recipe Information

Serves 4
Calories 608 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2-3 rac o Gig Oen Cymru difraster – bydd 1 rac o 6 asen yn ddigon i 2 berson
 • 4-6 chlof o arlleg, wedi’u pilio
 • Sbrigynnau o rhosmari ffres
 • Olew olewydd

Couscous:

 • 250g (9oz) o couscous
 • Croen a sudd 1 leim
 • 300ml (½ peint) o stoc cig oen
 • Hadau 1 pomgranad
 • 25g (1oz) o lusi duon bach
 • Pupur a halen
 • Persli

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 608 kcal
 • Egni 2530KJ
 • Braster 29g
 • Braster Dirlawn 11.1g
 • Halen 1.3g
 • Haearn 9.4g
 • 5-y-dydd