Asennau Cig Oen wedi’u Rhostio gyda chrwst Pwdin Nadolig yn cynnwys cnau almon, llugaeron a lemonMethod

 1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i Farc Nwy 4-5, 180ºC, 350ºF
 2. Rhowch holl gynhwysion y crwst mewn powlen fawr a’u cymysgu’n dda.
 3. Yna, taenwch olew dros yr asennau gyda brwsh a phwyswch cymysg y crwst dros y braster nes y bydd wedi’i orchuddio’n dda.
 4. Gosodwch mewn tun sydd wedi’i orchuddio â ffoil a’i goginio gyda’r ffoil drosto’n ysgafn am tua 20 munud, yna tynnwch y ffoil a’i goginio am 20 munud arall.
 5. Gadewch iddo orffwys ac oeri am ychydig funudau cyn cerfio. Bydd y crwst yn friwsionllyd, felly byddwch yn ofalus wrth gerfio a gweini, gan gofio ychwanegu’r darnau briwsionllyd blasus at bob plât.
 6. Gweinwch gyda’ch hoff fwydydd Nadoligaidd; sbrowts wedi’u stemio; tatws rhost bach wedi’u coginio yn eu crwyn, gyda rhosmari ac olew a bresych coch wedi’i frwysio gyda winwns coch, afalau a gwin poeth.
 7. Mae’r rhain mor flasus mae’n annhebyg y bydd unrhyw gytledi ar ôl, ond os oes rhai dros ben, beth am eu gweini’n oer gyda’ch hoff siytni a choleslaw gaeafol hyfryd o fresych coch, afalau, winwns coch, a thalp o fayonnaise garlleg.

Recipe Information

Serves 4
Calories 284 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 2 o asennau cig oen Cymru heb lawer o fraster
 • Crwst:
 • 50g (2owns) o gnau almon mân
 • 25g (1owns) o lugaeron sych, wedi’u torri’n fras
 • 1 leim, sudd a chroen
 • 30ml (2 llwy fwrdd) o frandi
 • 5ml (1 llwy de) o sbeisys cymysg

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 284 kcal
 • Egni 1181kj
 • Braster 20g
 • Braster Dirlawn 5.9g
 • Halen 0.2g
 • Haearn 2.1mg
 • 5-y-dydd 0