Cig Eidion Cymru o ochr gyda chwrw, sialóts a llysiau rhostMethod

 1. Twymwch y popty i Nwy 4, 180ºC, 350ºF Yn gyntaf, pwyswch y cig a chyfrifwch yr amser coginio, yna rhowch y cig mewn dysgl fawr ddofn.
 2. Yna, ychwanegwch y garlleg, y sialóts a’r pupur a halen at y cwrw a rholiwch y cig yn y marninâd nes ei fod wedi’i orchuddio’n llwyr.
 3. Gorchuddiwch y cyfan a’i adael i farineiddio yn yr oergell am 4-5 awr, gan droi’r cig bob hyn a hyn.
 4. Ar ôl i’r cig amsugno’r marinâd blasus am ychydig oriau, rhowch ffoil mewn tun rhostio.
 5. Rhowch y cig eidion yn y tun rhostio a lapio’r ffoil o’i gwmpas, ond heb ei orchuddio’n llwyr. Tywalltwch y marinâd drosto, gosodwch y larwm a’i goginio am yr amser a gyfrifwyd ymlaen llaw.
 6. Ar ôl paratoi’r cig, y llysiau rhost sydd nesaf.
 7. Rhowch yr holl gynhwysion mewn tun rhostio mawr a’u hysgwyd yn dda fel eu bod wedi’u gwasgaru’n un haen yn y tun. Rhostiwch nhw yn y popty am 50 munud nes bod y llysiau’n dyner ond yn frown a chras.
 8. Ar ôl i gloch y popty ganu, tynnwch y cig o’r popty a’i roi o’r neilltu am 20-30 munud. Er mwyn osgoi’r demtasiwn o sleisio darn o’r cig eidion blasus, cadwch yn brysur trwy dywallt y marinâd sy’n weddill o’r tun rhostio i sosban fach - ychwanegwch ychydig o siwgr a’i fudferwi am ryw 15 munud.
 9. Torrwch y cig a’i weini gyda llysiau, a’i ’sgeintio â’r sudd.

Recipe Information

Serves 4
Calories 451 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

Amser coginio

 • Cymedrol – 25 munud fesul 450g (1 pwys) a 25 munud arall
 • Trylwyr – 30 munud fesul 450g (1 pwys) a 30 munud arall

Cynhwysion

 • 1kg (2.2 pwys) o Gig Eidion Cymru o ochr orau’r forddwyd
 • 300ml (½ peint) o gwrw
 • 2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u gwasgu’n fân
 • 6-8 o sialóts
 • Halen a phupur
 • 5g (1 llwy de) o siwgr brown

Llysiau rhost:

 • 4 betys bach, wedi’u torri’n chwarteri
 • 6 meipen fach, wedi’u torri’n euhanner
 • 10 o foron bach, wedi’u sgwrio
 • 45ml (3 llwy de) o finegr sieri
 • 30g (2 lwy fwrdd) o siwgr brown
 • 30ml (2 lwy fwrdd) o olew olewydd

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 451 kcal
 • Egni 1896KJ
 • Braster 15g
 • Braster Dirlawn 3.9g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 6g
 • 5-y-dydd 2