Coes Oen Cymru weidi'r rhostio gyda jin a llugaeron

Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 9th June 2015

Bydd Angen

 • Darn o goes oen Cymru, caniatewch 175-350g (6-12oz) i bob person
 • 450g (1lb) o selsig eidion neu oen, holltwch y croen a thynnu'r cig allan
 • 90ml (6 llwy fwrdd) o jin
 • 45ml (3 llwy fwrdd) o saws llugaeron
 • 4 winwnsyn coch bychan
 • 5ml (1 llwy de) o fenyn
 • 2 sbrigyn o rosmari ffres

Dull

 1. Twymwch y popty i farc nwy 4-5, 180ºC, 350ºF. Pwyswch y cig a gweithio allan am faint y bydd raid ei goginio: Canolig - 25 munud ar gyfer pob 450g/½kg (1lb) a 25 munud arall Wedi'i goginio'n dda - 30 munud ar gyfer pob 450g/½kg (1lb) a 30 munud arall
 2. Rhowch 2 ddalen o ffoil ar dun rhostio a rhowch y coes oen ar y ffoil.
 3. Cymysgwch y jin a'r jeli llugaeron â'i gilydd a'i daenu dros yr oen. Codwch y ffoil o amgylch ochrau'r cig, ond gadewch dop y cig heb ei orchuddio o gwbl. Codwch y sudd dros y cig bob hyn a hyn wrth iddo goginio
 4. Torrwch y winwns yn eu hanner ar eu traws (y coesyn ar y top) a defnyddiwch lwy i sgwpio rhai o'r haenau allan gan adael 2-3 haen yn y gragen allanol. Torrwch y winwnsyn sydd wedi'i dynnu allan yn fras.
 5. Cynheswch y menyn mewn sosban a ffrïo'r winwns ynddo'n ysgafn. Tynnwch oddi ar y gwres a gadael iddynt oeri ychydig. Ychwanegwch y rhosmari a'r cig o'r selsig a'u cymysgu â'i gilydd.
 6. Cymerwch lond llaw o'r cymysgedd a'i stwffio i mewn i'r cregyn winwns. Rhowch nhw i sefyll o amgylch y cig. Taenwch ychydig o olew olewydd drostynt a'u coginio am 40-50 munud nes bo'r winwns yn feddal ac yn hollol euraid. (Os oes gennych gymysgedd dros ben, rholiwch hwn yn belenni bychain a'u pobi am tua 20 munud).
 7. Gadewch i'r cig orffwys am tua 15 munud. Gweinwch gyda thatws rhost, winwns wedi pobi, llysiau tymhorol a sudd jin llugaeron y cig.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 6
Calorïau 823 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 823 kcal
 • Egni 3430kj
 • Braster 46.6g
 • Braster Dirlawn 19.7g
 • Halen 2.35g
 • Haearn 5.88mg
 • 5-y-dydd

Argraffu'r dudalen hon

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.