Richard Davies Cig Oen Cymru gyda blodfresych siocled a rhesinsMethod

 1. Dechreuwch drwy baratoi'r jeli siocled. Mewn sosban fach, cynheswch y stoc cyw iâr nes iddo ddechrau mudferwi. Yna, ychwanegwch y siocled, gan ei chwisgio i'w doddi, ei gymysgu'n dda a'i roi o'r neilltu i oeri.
 2. Nawr chwisgiwch yr agar agar yn ysgafn, a pharhewch i'w droi wrth iddo ferwi. Arllwyswch y cymysgedd hwn i mewn i hambwrdd bas. Gadewch iddo i oeri cyn ei roi yn yr oergell i galedu.
 3. I baratoi'r piwrî blodfresych, rhowch sosban sydd â gwaelod trwm dros wres canolig a thoddwch y menyn. Yna, ychwanegwch y garlleg a'r winwns at y menyn a'u coginio nes eu bod yn frown euraidd ac yn feddal. Yna, ychwanegwch y flodfresychen wedi'i sleisio at y cymysgedd a'i choginio nes iddi garameleiddio i liw euraidd, cyn arllwys y stoc i mewn. Mudferwch nes i'r flodfresychen droi'n feddal.
 4. Mudferwch y stoc nes iddo haneru, cyn ei haneru eto ar ôl ychwanegu'r hufen. Tynnwch y sosban o'r gwres a chymysgu'r cynhwysion mewn cymysgydd nes ei fod yn llyfn. Hidlwch y cymysgedd drwy hidlydd mân a'i roi o'r neilltu.
 5. Paratowch Gig Oen Cymru drwy gynhesu baddon dŵr sy'n 58.8˚C. Torrwch y braster i ffwrdd, gallwch sgorio'r croen hefyd os mynnwch. Gan sicrhau nad yw'r darnau o gig oen yn gorgyffwrdd, seliwch y cig oen mewn un bag vac pac mawr, neu bedwar bag llai, ar ôl ychwanegu teim, rhosmari ac olew olewydd pur iawn. Nawr, coginiwch y cig oen yn y baddon dŵr am 45 munud.
 6. I baratoi'r caramel blodfresych, torrwch y flodfresychen yn ddarnau canolig eu maint. Blansiwch y darnau mewn dŵr berwedig halennog am tua 2-3 munud, nes eu bod yn weddol feddal. Ar ôl eu hidlo, oerwch y darnau mewn dŵr rhewllyd cyn eu draenio a'u rhoi o'r neilltu.
 7. Ychwanegwch y menyn at badell ffrïo i wneud beurre noisette ysgafn iawn. Ychwanegwch y darnau blodfresych wedyn a'u carameleiddio nes iddynt droi'n frown euraidd, cyn ychwanegu halen a phupur.
 8. Chwisgiwch y finegr a'r olew er mwyn paratoi'r vinaigrette. Ychwanegwch halen a phupur a'i gadw nes y byddwch ei angen.
 9. I wneud y cwscws blodfresych, mwydwch y rhesins euraidd mewn dŵr berwedig am 20 - 30 munud, cyn eu hidlo a'u rhoi o'r neilltu. Torrwch y pancetta yn ddarnau 6mm a gratiwch y flodfresychen yn fân.
 10. Cynheswch ddiferyn o olew mewn sosban dros wres canolig. Pan fydd yr olew yn boeth, cynheswch y darnau pancetta nes iddynt garameleiddio. Ar ôl ychwanegu'r flodfresychen sydd wedi'i gratio, ychwanegwch halen a phupur, gan orffen gyda phinsiad digonol o gennin syfi wedi'u torri'n fân. Ar gyfer y garnais, ychwanegwch resins a vinaigrette.
 11. Torrwch y marchysgall yn eu hanner cyn tynnu'r cnawd sy'n weddill allan â llwy ac ychwanegu halen a phupur. Mewn padell boeth, ffriwch y marchysgall nes eu bod yn euraidd â thipyn bach o olew olewydd pur iawn.
 12. Tynnwch y cig oen o'r baddon dŵr ac yna o'r bag vac pac, cyn sychu unrhyw sudd dros ben â phapur cegin. Ychwanegwch ddiferyn bach o olew had rêp at badell boeth, seliwch y cig oen nes iddo droi'n lliw brown euraidd ar bob ochr. Tynnwch y cig o'r badell a'i roi ar fwrdd yn barod i'w dorri.
 13. Sleisiwch bob rymp cig oen yn ddau a'u gweini ar ben y cwscws blodfresych.
 14. Ychwanegwch lwyaid o 'r ciwbiau jeli siocled, piwrî, caramel blodfresych a rhywfaint o suran. Ychwanegwch y sudd cig oen at bob plât a'i weini'n syth.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4 Rymp Cig Oen Cymru, 255g yr un
 • olew olewydd pur iawn
 • 4 sbrigyn o deim ffres
 • 4 sbrigyn o rhosmari ffres

Ar gyfer y jeli siocled:

 • 80g o siocled chwerw, wedi'i dorri'n fân, a rhywfaint yn ychwanegol er mwyn gratio
 • 230g o stoc cyw iâr
 • 3g o agar

Ar gyfer y piwrî blodfresych:

 • 1 flodfresychen wedi'i golchi a'i sleisio
 • 1/2 winwnsyn, wedi'i sleisio'n fân
 • 1 ewin garlleg, wedi'i sleisio
 • 50g o fenyn
 • 200g o stoc cyw iâr
 • 300g o hufen

Ar gyfer y blodfresych wedi'i garameleiddio:

 • 1 flodfresychen wedi'i golchi
 • 25g o fenyn
 • halen
 • pupur

Ar gyfer y cwscws blodfresych:

 • 1 flodfresychen wedi'i golchi a'i sleisio
 • 100g o rhesins euraidd
 • 30g o pancetta, wedi'i ddeisio'n fân
 • olew had rêp
 • 1 pinsiad o gennin syfi wedi'u torri'n fân

Ar gyfer y finegrét:

 • 60ml o finegr gwin gwyn o ansawdd da
 • 240ml o olew olewydd pur iawn

I weini:

 • 2 farchysgallen glôb fach, wedi'u coginio
 • olew olewydd pur iawn
 • 100ml o sudd cig oen cynnes
 • 1 llond llaw o suran

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau kcal
 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd