Richard Corrigan Navarin Cig Oen CymruMethod

 1. I ddechrau, torrwch y cig oen yn ddarnau 2-2.5 modfedd a'u rhoi o'r neilltu, gan sicrhau nad oes darnau mawr o fraster na gewyn ar ôl ar y cig. Cynheswch badell drom dros wres uchel ac ychwanegwch olew olewydd.
 2. Ychwanegwch y cig oen i'r badell ffrio, ychydig ar y tro i osgoi gorlenwi'r badell. Ffriwch y cig nes ei fod yn euraidd ac yn dywyll mewn lliw ar bob ochr, yna tynnwch y cig o'r badell a'i roi o'r neilltu mewn powlen, gan gadw'r olew a'r braster.
 3. Trowch y gwres i lawr i dymheredd canolig ac ychwanegwch y braster a gafwyd wrth goginio'r cig. Ychwanegwch yr ewinedd garlleg a'u gadael i garameleiddio a rhostio yn y braster cig oen. Pan fyddant wedi troi'n lliw euraidd, ychwanegwch y brwyniaid a chymysgwch y cyfan nes ei fod wedi toddi. Ychwanegwch y pâst tomato a'r perlysiau, a'u mudferwi am ychydig wrth gymysgu, yna ychwanegwch y gwin gwyn a lleihau'r cymysgedd ¾.
 4. Rhowch y darnau cig oen yn ôl yn y badell, ychwanegwch y bouquet garni a digon o stoc i'w gorchuddio. Berwch y cymysgedd, yna trowch y gwres i lawr a gadewch iddo fudferwi'n ysgafn am 1 ½ - 2 awr.
 5. Ar ôl i'r darnau cig oen feddalu a dechrau cwympo'n ddarnau llai, tynnwch hwy o'r badell yn ofalus a hidlwch yr hylif i mewn i jwg. Rhowch y sudd yn ôl yn yr un badell, ar wres canolig-uchel a'i leihau ¼ i greu saws.
 6. Pasiwch y saws drwy hidlydd i mewn i sosban lân. Ychwanegwch y moron a'r maip. Coginiwch y llysiau yn y saws drwy eu mudferwi am 5-8 munud, nes eu bod yn feddal. Ar ôl iddynt goginio, rhowch y cig oen yn y saws i'w gadw'n gynnes.
 7. Ychwanegwch y ffa at y saws a'u cymysgu'n dda. Ychwanegwch y persli, y mintys a'r marjoram i'r stiw, rhannwch y cymysgedd rhwng bowlenni a'i weini ar unwaith.

Recipe Information

Serves 4
Calories 0 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • Ysgwydd Cig Oen Cymru, heb yr esgyrn
 • 200g o ewinedd garlleg, wedi'u plicio
 • 10 ffiled brwyniad
 • 1 llwy fwrdd o bâst tomato
 • 700ml o win gwyn
 • 1.5l o stoc cig oen, neu stoc cyw iâr
 • 10 meipen fach, wedi'u glanhau a'u plicio
 • 1 foronen, wedi'i phlicio a'i thorri yn ddarnau 2cm
 • 150g o ffa gwynion, wedi'u coginio
 • 1 bouquet garni
 • olew olewydd
 • persli, wedi'i dorri
 • mintys, wedi'i dorri
 • marjoram, wedi'i dorri

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau kcal
 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd