Ffolen Cig Oen Cymru wedi'i rhostio gyda salsiffi a madarch gwylltMethod

 1. Trochwch yr eirin oen mewn dŵr ychydig yn hallt am awr neu ddwy er mwyn tynnu unrhyw amhureddau. Golchwch yr eirin oen yn drylwyr mewn dŵr a'u gadael mewn dŵr glân ac oer am 10 - 15 munud arall. Patiwch â phapur cegin nes eu bod yn sych a'u gadael yn yr oergell hyd nes bod eu hangen.
 2. Gwnewch y piwrî artisiog Jerwsalem drwy roi'r sudd lemon a'r artisiog Jerwsalem mewn padell wedi'i llenwi â dŵr oer. Codwch y tymheredd i'r berw, coginiwch yr artisiog Jerwsalem nes eu bod yn feddal a'u draenio.
 3. Cymysgwch yr artisiog, yr hufen a'r menyn gyda'i gilydd mewn prosesydd bwyd hyd nes bod gennych biwrî llyfn. Ychwanegwch halen a phupur a'i gadw'n gynnes.
 4. Rhowch yr olew llysiau mewn padell dros wres uchel a rhostiwch y gwreiddyn salsiffi hyd nes ei fod yn frown euraidd. Yna trowch y gwres i lawr a thynnwch y blas o waelod y badell drwy ychwanegu ychydig o Fadeira. Defnyddiwch lwy i ryddhau unrhyw solidau sydd wedi glynu i'r badell.
 5. Coginiwch y salsiffi yn ysgafn ar wres isel, gan ychwanegu ychydig o stoc os bydd angen, i'w atal rhag sychu. Rhowch y salsiffi o'r neilltu hyd nes y bydd ei angen arnoch.
 6. Cynheswch y ffwrn i 220°C/marc nwy 8
 7. Rhowch halen a phupur ar y cig oen a'i roi gyda'r croen yn wynebu i lawr mewn padell boeth dros wres canolig i uchel. Gadewch i'r braster doddi ac ar ôl i'r cig oen droi'n euraidd, dylech ei droi a sicrhau ei fod yn cael lliw ar bob ochr. Ychwanegwch dalp o fenyn, gadewch iddo fynd yn ewynnog a'i ddefnyddio i fastio'r cig oen.
 8. Rhowch y badell yn y ffwrn a choginiwch y cig am tua 6 - 8 munud i gael cig lled-waedlyd (55-60˚C os byddwch yn ei brofi â thermomedr cig). Pan fydd yn barod, tynnwch y badell o'r ffwrn a gadael i'r cig orffwys am 10 munud.
 9. Rhowch y madarch gwyllt mewn ychydig o olew olewydd a'u ffrio'n ysgafn dros wres canolig am 1-2 munud. Ychwanegwch dalp bach o fenyn a'r salsiffi rhost. Ychwanegwch halen a phupur ac i orffen, gwasgarwch ychydig o farjoram, mintys a phersli wedi'u torri.
 10. Coginiwch yr eirin oen drwy gynhesu ychydig o olew llysiau mewn padell ar wres uchel. Gan sicrhau bod yr eirin oen yn gwbl sych, ychwanegwch hwy i'r badell boeth a sicrhau eu bod yn cael lliw drostynt. Ychwanegwch dalp o fenyn ac ar ôl iddo fynd yn ewynnog, defnyddiwch ef i fastio'r eirin oen. Ychwanegwch halen a phupur a'u gadael mewn lle cynnes.
 11. I weini, rhowch lwyaid o'r piwrî artisiog Jerwsalem ar y plât a rhoi'r ffolen cig oen wedi'i cherfio arno. Gosodwch y madarch gwyllt a'r salsiffi wrth y cig oen a rhowch ychydig o olew olewydd dros y cyfan i orffen.

Recipe Information

Serves 4
Calories 0 kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4 Ffolen Cig Oen Cymru, 180g yr un
 • Halen
 • Talp o fenyn
 • 1 lemon, sudd yn unig
 • 40g o fenyn
 • 40ml o hufen dwbl
 • Halen
 • Pupur
 • 400g o artisiog Jerwsalem, wedi'i blicio a'i ddeisio'n fras
 • 4 ffon salsiffi, wedi'u plicio a'u torri'n 3
 • Madeira
 • Stoc cyw iâr, neu stoc llysiau
 • Olew llysiau
 • 400g o eirin oen
 • Menyn
 • Halen
 • Olew llysiau
 • 400g o fadarch gwyllt
 • 1 llwy de o bersli, wedi'i dorri
 • 1 llwy de o fintys, wedi'i dorri
 • 1 llwy de o farjoram, wedi'i dorri
 • Olew olewydd
 • Halen
 • Talp o fenyn

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau kcal
 • Egni
 • Braster
 • Braster Dirlawn
 • Halen
 • Haearn
 • 5-y-dydd