Stêcs Cig Oen Cymru Ren Behan gyda saws madarch gwyllt a mwtrin dilMethod

 1. Rhowch halen môr a phupur du mâl ffres ar ddwy ochr y stêcs cig oen. Rhowch ychydig o olew ar y stêcs a’i rwbio i mewn i’r cig. Rhowch i’r naill ochr.
 2. Rhowch y tatws mewn sosban, gorchuddiwch â dwr, berwch am 15 munud, neu nes bydd y tatws yn feddal. Arllwyswch y tatws i golandr a’u rhoi i’r naill ochr i sychu.
 3. Rhowch badell ffrio sych ar wres isel. Rhowch y cnau pîn ynddi a’u tostio nes byddant yn troi’n euraidd – bydd hyn yn cymryd rhyw 30 eiliad. Arllwyswch y cnau pîn ar blât a’u rhoi i’r naill ochr.
 4. Rhowch ychydig o olew yn yr un badell, codwch y gwres i ganolig-uchel a rhowch y stêcs cig oen yn y badell. Ffriwch am 5 munud ar un ochr, yna trowch nhw drosodd. Ychwanegwch y madarch i’r badell a llwy de o fenyn a pharhau i goginio am 3-4 munud.
 5. Tynnwch y stêcs cig oen (a fydd wedi’u coginio’n
 6. ganolig-waedlyd) o’r badell a’u gadael i sefyll ar blât.
 7. Arllwyswch y stoc i’r badell, ei droelli o gwmpas a gadael iddo fyrlymu am funud. Ychwanegwch y dil ffres a’r hufen dwbl, rhowch dro ynddo a’i ferwi. Yna tynnwch y badell oddi ar y gwres.
 8. Stwnsiwch y tatws, neu eu rhoi drwy reisiwr tatws. Ychwanegwch un llwy fwrdd o fenyn, yr hufen dwbl a’r dil ffres. Ychwanegwch halen a phupur. Gan ddefnyddio llwy bren, cymysgwch y menyn, yr hufen dwbl a’r dil gyda’r tatws stwnsh nes byddant yn hufennog ac yn llyfn.
 9. Rhannwch y tatws stwnsh rhwng 4 plât. Sleisiwch pob stecen cig oen yn ei hanner a’i rhoi ar ben y stwnsh. Llwyeidiwch y saws madarch hufennog dros y stecen. Gwasgarwch y cnau pîn dros y cyfan a’i weini’n syth.

Recipe Information

Serves 4
Calories kcals
Cooking Time

Bydd Angen

 • 4x stecen Cig Oen
 • Cymru wedi’u trimio
 • 2 lwy fwrdd o olew had rêp
 • 4 llwy fwrdd o gnau pîn
 • 200g o fadarch gwyllt, cymysg
 • 1 llwy fwrdd o fenyn
 • ½ ciwb stoc wedi’i gymysgu â 125ml o ddŵr
 • 2 lwy fwrdd o ddil ffres, wedi’i dorri’n fân
 • 200ml o hufen dwbl

Stwnsh Dil:

 • 1kg o datws gwyn, wedi’u plicio, eu chwarteru a’u socian mewn dŵr
 • 1 llwy fwrdd o fenyn
 • 20ml o hufen dwbl
 • 2 lwy fwrdd o ddil ffres, wedi’i dorri’n fân
 • Halen môr a phupur du mâl ffres

Gwybodaeth am faeth